Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022, 12:42:26 πμ
Δευτέρα, 23 Μαϊος 2022 18:52

Η Επιμορφωτική Κιλκίς υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα με πιστοποίηση για τους επιτυχόντες ανέργους ηλικίας 30-49 ετών του προγράμματος Voucher

Συντάκτης:

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.-Κ.Δ.Β.Μ. υλοποιεί στο Κιλκίς και στο Πολύκαστρο Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής».

 

Με εξαιρετικά θετική διάθεση συμμετέχουν 121 άνεργοι στα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί η Επιμορφωτική Κιλκίς. Σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον μάθησης, σε πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες οι συμμετέχοντες λαμβάνουν επαγγελματικές γνώσεις στις ιδανικότερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Υλοποιούνται 7 τμήματα κατάρτισης με σκοπό να εκπαιδευτούν και πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους οι  άνεργοι δικαιούχοι του προγράμματος. Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης αφορούν ειδικότητες των τομέων:

 μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,

τουρισμού και επισιτισμού.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική κατάρτιση: 200 ωρών
  • Πρακτική άσκηση: 380 ωρών.
  • Επαγγελματική Συμβουλευτική: τέσσερεις (4) ατομικές συνεδρίες.
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Οι Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος) είναι: άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., απόφοιτοι τουλάχιστον Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ηλικίας άνω των 30 ετών και μέχρι 49 ετών και θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2.520,00€ στο πλαίσιο του προγράμματος.

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται σε πιστοποιημένες αίθουσες της Κεντρικής Δομής στο Κιλκίς και του Παραρτήματος στο Πολύκαστρο, του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ, που προσφέρει:

  • Εμπειρία / Τεχνογνωσία / Υπευθυνότητα / Αξιοπιστία
  • Άριστες συνθήκες ασφάλειας και προστασίας υγείας σε όλους τους χώρους υλοποίησης
  • Εύκολη στάθμευση / άνετοι χώροι parking
  • Άνετο και Ευχάριστο περιβάλλον κατάρτισης σε πλήρως εξοπλισμένους ποιοτικούς χώρους

Επισημαίνουμε ότι η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ, υλοποιεί, επιτυχώς, προγράμματα σε όλους τους κύκλους κατάρτισης που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Εργασίας.