Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024, 4:49:58 πμ
Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2007 13:14

Η ΤΕΧΝΗ Κιλκίς σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την απασχόληση

Η ΤΕΧΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης στο πλαίσιο του Έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ)» με τίτλο: «Ανάδειξη και  προώθηση των δυνατοτήτων απασχόλησης στον χώρο του πολιτισμού και της τέχνης».
Το Σχέδιο Δράσης υλοποιείται στο Δήμο Κιλκίς του Νομού Κιλκίς της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφορά τον τομέα του πολιτισμού.

 Κύριος στόχος του σχεδίου είναι η ανάδειξη και προώθηση των δυνατοτήτων απασχόλησης που υπάρχουν στον χώρο των τεχνών (συντήρηση πινάκων και άλλων καλλιτεχνημάτων, υποστήριξη καλλιτεχνικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων, δημιουργία σκηνικών για ερασιτεχνικές παραστάσεις, παραγωγή καλλιτεχνικών αναλώσιμων  κ.ά). Η δραστηριότητα της «Τέχνης» στο Δήμο Κιλκίς, αλλά και η συγκέντρωση στην πρωτεύουσα του Δήμου των χώρων όπου μπορούν να αναπτυχθούν οι προτεινόμενες ενέργειες, οδήγησαν στην επιλογή του σαν περιοχή εφαρμογής και καθιστούν το στόχο ρεαλιστικό. Οι ενέργειες είναι απόλυτα συναφείς με το στόχο για την ενεργοποίηση των ΜΚΟ στην ανάπτυξη του τρίτου τομέα της οικονομίας στον πολιτιστικό χώρο.
 Ωφελούμενοι είναι νέοι άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι και επαγγελματίες με εισόδημα κάτω του αφορολόγητου.
 Οι προβλεπόμενες ενέργειες αφορούν την:
Ενίσχυση απασχόλησης: Πρόσληψη ενός στελέχους για 12 μήνες, Αμοιβές ειδικών συμβούλων για την προώθηση στην απασχόληση στους προαναφερθέντες τομείς
Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση – Δημοσιότητα: Συναντήσεις με εκπροσώπους των πολιτιστικών και άλλων φορέων της περιοχής, Ομαδικές συναντήσεις με τη συμμετοχή σχετικών με τα παραπάνω θέματα προσκεκλημένων  σε εθελοντική βάση, Συναντήσεις οργάνωσης σώματος εθελοντών που θα υποστηρίζει τους προωθούμενους στην απασχόληση, Ημερίδα δημοσιότητας προγράμματος, έντυπο προγράμματος, ιστοσελίδα Ιδρύματος για την προώθηση στην απασχόληση
Δικτύωση σε τοπικό επίπεδο: Συναντήσεις καθορισμού τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας τοπικού δικτύου φορέων, συναντήσεις με μέλη δικτύου ανά δίμηνο.
Αποτελέσματα Σχεδίου:
- Ενημέρωση για τις δυνατότητες απασχόλησης που υπάρχουν στο χώρο των τεχνών και κάποιοι από αυτούς να απασχοληθούν τελικά στο χώρο αυτό.
- Οργάνωση τοπικού δικτύου φορέων με σχετικές δραστηριότητες και σώμα εθελοντών που θα το υποστηρίζει.
Ενέργειες δημοσιότητας:
Οι ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης συμβάλλουν στον πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων του Σχεδίου και περιλαμβάνουν ημερίδες, συναντήσεις με φορείς και άτομα, έκδοση εντύπου, ιστοσελίδα του Σχεδίου.