Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024, 6:03:18 μμ
Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008 05:51

Κ. Κιλτίδης :Αμεσες στοχεύσεις δασικής πολιτικής

 Μετά το πέρας της διημερίδας για την Πολιτική Ανάπτυξης Προστασίας και Διαχείρισης των Δασών, που πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΒΥ Θεσσαλονίκης, με διοργανωτική ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η τριμελής επιτροπή του Προεδρείου αποτελούμενη από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κωνσταντίνο Κιλτίδη, τον ομότιμο Καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Σπύρο Ντάφη και τον Πρόεδρο της σχολής Δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος Α.Π.Θ. κ. Παναγιώτη Στεφανίδη, ανακοίνωσε τα συμπεράσματα και ανέδειξε τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε πολιτικό επίπεδο για τη Δασική Πολιτική.   
Τα συμπεράσματα της διημερίδας, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο κ. Κιλτίδης, αναδείχθηκαν ύστερα από ένα γόνιμο όσο και εξαντλητικό διάλογο, ο οποίος διακρίθηκε για το υψηλό επίπεδο γνώσης και κατάρτισης, για τις ουσιαστικές παρεμβάσεις των συνέδρων και την κοινή αγωνία που εξέφρασαν όλοι για την ανασύσταση της Ελληνικής Δασοπονίας.
Οι άμεσες στοχεύσεις της δασικής πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όπως ανακοίνωσε κατά προτεραιότητα ο Υφυπουργός είναι οι ακόλουθες:
- Αναδιοργάνωση δασικών Υπηρεσιών – Στελέχωση με προσωπικό όλων των βαθμίδων (Δασολόγοι, Δασοπόνοι, Δασοφύλακες) στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της λειτουργίας τους – Εκπαίδευση επιμόρφωση δασικών υπαλλήλων. Ανάδειξη του ιστορικού ρόλου τους στην κοινωνία.
- Άμεση έναρξη σύνταξης των Δασικών Χαρτών με προτεραιότητα τις περιοχές της Αττικής και της Χαλκιδικής και με βάση την κείμενη νομοθεσία και το Σύνταγμα – Ανάρτηση Δασικών Χαρτών.
Υποστήριξη της πρότασης για ψηφιακή σύγκλιση σε ότι αφορά την σύνταξη των Δασικών Χαρτών.
- Συμμετοχή και συνεργασία δασικών Υπηρεσιών με Πυροσβεστική Υπηρεσία και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς (Αστυνομία, ΟΤΑ κ.α) υπό τον συντονισμό των Περιφερειών.
Μεσομακροπρόθεσμος στόχος η ίδρυση του Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας με πρωτεύοντα ρόλο της Δασικής Υπηρεσίας.
- Εξεύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση της Ελληνικής Δασοπονίας σε όλα τα επίπεδα – Άμεση χρηματοδότηση των έργων πρόληψης – Έγκαιρη πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιπυρική περίοδο. Ενεργοποίηση ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού φυτωρίων, εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων και μελετών υπό το πρίσμα της αρχής της αειφορίας και των πολλαπλών λειτουργιών .
- Αξιοποίηση και συνεργασία με Δασολογικές Σχολές ΑΕΙ, ΤΕΙ και τα Ινστιτούτα Δασικών Ερευνών.
- Άσκηση παρεμβάσεων στο ΥΠΕΧΩΔΕ για την ολοκλήρωση των χωροταξικών σχεδίων και τον καθορισμό χρήσεων γης.
- Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των κυνηγετικών συλλόγων σε ότι αφορά την ανάπτυξη και  προστασία του δάσους ως συμπληρωματική δράση.
- Αναδασώσεις με μεικτές συστάδες και καρποφόρα δενδρύλλια  και ενίσχυση της κτηνοτροφίας ( βοσκότοποι) σε λογικά πλαίσια.
- Αξιοποίηση αρωματικών, μελισσοτροφικών φυτών και φελλοδρυών ως προς την διαχείριση των δασών
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών της διημερίδας αναπτύχθηκαν αξιόλογες επιστημονικές εισηγήσεις και ακούστηκαν όλες οι απόψεις και οι προβληματισμοί της δασολογικής κοινότητας ώστε να ξεκινήσει η ουσιαστική ανασύσταση της Ελληνικής Δασοπονίας.