Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024, 9:34:17 μμ
Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2007 04:29

Κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός 2008 του Δημου Κιλκίς

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός του Δήμου Κιλκίς για το 2008.
Με έσοδα 16.609.695 ευρώ ο προϋπολογισμός του νέου έτους είναι αυξημένος κατά ένα και πλέον εκατομμύριο ευρώ του αντίστοιχου του 2007, ήτοι ποσοστό αύξησης περί το  6%.  
Οι αντίστοιχες δαπάνες ανέρχονται σε 16.155.602 ευρώ ενώ τα υπολειπόμενα 454.093 ευρώ εντάσσονται στο αποθεματικό του νέου προϋπολογισμού.


Εισήγηση του Δημάρχου
Ο Δήμαρχος Δ. Τερζίδης στην εισηγητική του τοποθέτηση αναφέρθηκε σον χαρακτήρα του προϋπολογισμού που εκφράζει την προσπάθεια όλης της χρονιάς και προβλέπει τι θα γίνει την ερχόμενη.
Όπως είναι εύλογο, τόνισε ο κ. Τερζίδης, ο προϋπολογισμός επηρεάζεται άμεσα και έμμεσα από την κυβερνητική πολιτική. Άμεσα διότι ο περιορισμός της απόδοσης των πόρων, η παρακράτησή τους, οδηγεί σε μειωμένη χρηματοδότηση με όλες τις συνέπειες στη λειτουργία των ΟΤΑ. Έμμεσα διότι η κακή οικονομική κατάσταση και των δημοτών επηρεάζει την πορεία είσπραξης των τελών, ενώ η γενικότερη οικονομική καχεξία οδηγεί σε μείωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 14,6% που οπωσδήποτε έχει τις συνέπειές του και στους ΟΤΑ.
Ο κ. Τερζίδης επισήμανε την ανακολουθία της κυβέρνησης στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της και υπενθύμισε – παρουσίασε την καθολική θέση των ΟΤΑ, όπως εκφράστηκε στο πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στην Κυλλήνη.
Ιδού ένα μικρό απόσπασμα της σχετικής εισήγησής του στο Δημοτικό Συμβούλιο: «Η οικονομική κατάσταση των Δήμων και των Κοινοτήτων της χώρας, χαρακτηρίζεται από συνεχή άνοδο των ανελαστικών τους δαπανών και υποτυπώδη, στα όρια του επίσημου πληθωρισμού, αύξηση των εσόδων τους. Η αύξηση αυτή σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να παρακολουθήσει και πολύ  περισσότερο να καλύψει την αντίστοιχη αύξηση των δαπανών, με αποτέλεσμα η οικονομική διαχείρηση των Ο.Τ.Α. να είναι -ή να τείνει να γίνει- ελλειματική.
Παράλληλα το Κεντρικό Κράτος παραμένει διαχρονικά αφερέγγυος συνομιλητής. Δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα και τους Νόμους, μεταφέρει αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους και επινοεί διάφορους τρόπους για να μην αποδώσει, ή ν’ αποδώσει με το ένα χέρι και να πάρει με το άλλο θεσμοθετημένους πόρους της Τ.Α., όπως αυτούς του Ν. 1828/89.
Μια επίσης προσφιλής πολιτική του Κεντρικού Κράτους είναι να κάνει “μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα”. Συμφωνεί σε παροχές και είναι ιδιαίτερα απλόχερο και “φιλολαϊκό”, όταν το κόστος επωμίζεται η Τ.Α....” επισήμανε ο κ. Τερζίδης.

Οι παρατηρήσεις –
διαφωνίες
της μειοψηφίας
Από τη μείζονα μειοψηφία το βάρος της αντίκρουσης της φιλοσοφίας κατάρτισης του προϋπολογισμού αναδέχτηκαν ο επικεφαλής της Π. Πασσαλίδης, Κώστας Παπαδόπουλος και Γιώργος Ηλιάδης.
Ο κ. Πασσαλίδης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ριζικής αλλαγής στην αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων του δήμου, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των δημοτών και στις αναπτυξιακές απαιτήσεις των καιρών. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη αύξησης των εσόδων.
Ο δημ. σύμβουλος Κώστας Παπαδόπουλος αμφισβήτησε την ακριβή εκτέλεση του προϋπολογισμού, ο οποίος θα αποδειχθεί ελλειμματικός, όπως επισήμανε ενώ επέκρινε την μεγάλη αύξηση των τελών.  Εξειδίκευσε σε επί μέρους κονδύλια εσόδων και δαπανών και μάλιστα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημ. Φωτιάδης υπογράμμισε ότι οι εύλογες παρατηρήσεις των δημ. συμβούλων θα δώσουν την αφορμή να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.
Ο  πρόεδρος του σώματος επισήμανε επίσης τη θετικότατη συμβολή των επικεφαλής της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας Π. Πασσαλίδη και Ι. Φαχουρίδη (απουσίαζε από τη συνεδρίαση) στη λειτουργία του Δ.Σ και του δήμου γενικότερα, αναγνωρίζοντας ότι με τις επισημάνσεις τους συντελούν στην επίλυση θεμάτων της καθημερινότητας του δημότη.
Ο δημ. σύμβουλος Γ. Ηλιάδης επισήμανε το έλλειμμα ουσιαστικών μονοθεματικών συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου για σημαντικά θέματα του δήμου. Επίσης τόνισε ότι επιχειρηματίες διατυπώνουν πολλά παράπονα για την πολιτική του δήμου απέναντί τους.
Ο Δήμαρχος Δ. Τερζίδης στη δευτερολογία του επισήμανε ότι αναμένονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια οι νέες προδιαγραφές για την κατάρτιση προϋπολογισμών και ο δήμος θα  συμμορφωθεί με τις νέες απαιτήσεις που ο νόμος θέτει.