Κυριακή, 19 Μαΐου 2024, 9:29:45 μμ
Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2008 13:37

Κ.Κιλτίδης : Συσκέψεις για αγροτικά έργα στη Δυτική Μακεδονία

 Υπό την Προεδρία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρου Κοντού και τη συμμετοχή του Υφυπουργού, κ. Κώστα Κιλτίδη πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη σειρά συσκέψεων με θέμα τον Προγραμματισμό των έργων υποδομής του αγροτικού τομέα που θα προταθούν για να χρηματοδοτηθούν από την 4η  προγραμματική περίοδο, πρόγραμμα  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ».
Στις συσκέψεις συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ Ανδρέας Λεούδης, ο  Ειδικός Γραμματέας του ΥΠΑΑ&Τ, κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης,   οι Νομάρχες, οι Δήμαρχοι, καθώς και εκπρόσωποι των παραγωγικών δυνάμεων των Νομών Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.
Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων επισημάνθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρει η Δ΄ Προγραμματική Περίοδος για την υλοποίηση αγροτικών προγραμμάτων, καθώς και η χρηματοδότηση της αναβάθμισης των αγροτικών υποδομών προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος, την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, τον εμπλουτισμό και διαφύλαξη του δασικού πλούτου και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τομέα με την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, ενώ έμφαση θα δοθεί στη στήριξη της "Άλλης Γεωργίας", η οποία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη.       
  Παράλληλα, ζητήθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Νομαρχίες, Δήμους, Ενώσεις, κ.α.) να επιλέξουν τις δράσεις και τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα μέσω του ολοκληρωμένου προγράμματος Ανάπτυξης Αγροτικού χώρου (ΟΠΑΑΧ), του LEADER κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε όλοι οι φορείς να καταθέσουν στο υπουργείο σε σύντομο χρονικό διάστημα τις οριστικές τους προτάσεις, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων υποδομής που είναι απαραίτητα για τον εκσυγχρονισμό και την αγροτική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.