Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024, 2:53:44 μμ
Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2007 04:31

Μελέτη για το άλλο μισό της αούτομπαν

 Ο Νομάρχης Κιλκίς Β. Μπαλάσκας ανακοίνωσε ότι μετά την απόρριψη της προσφυγής που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας, εντός δέκα ημερών θα υπογραφεί η σύμβαση από τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων και τους αναδόχους μελετητές για την εκπόνηση της μελέτης «Αποπεράτωση μελέτης από τον ανισόπεδο κόμβο Μυγδονίας μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Ν. Σάντας, του οδικού άξονα Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-Δοϊράνη».
     Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 880.000 Ε και προβλέπεται η ολοκλήρωση των μελετών με την εκπόνηση οριστικών μελετών οδοποιίας και κόμβων, μελέτες τεχνικών έργων, γεωλογική μελέτη και γεωτεχνική έρευνα συμπλήρωση της Περιβαλλοντικής μελέτης, κτηματολόγιο, μελέτη σήμανσης και ασφάλειας, μελέτη ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου. Η διάρκεια εκπόνησης της μελέτης είναι δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο προϋπολογισμός κατασκευής ( χωρίς τη δαπάνη απαλλοτριώσεων) εκτιμάται σε 40.000.000 Ε.