Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024, 8:48:47 μμ
Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2007 09:13

Να δοθεί τέλος στη μόλυνση Αξιού

 Το θέμα της μόλυνσης του Αξιού ποταμού στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) θέτει ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ Αντώνης Τρακατέλλης με αφορμή τις δραματικές διαστάσεις που έχει λάβει το θέμα της μόλυνσης του ποταμού, ο οποίος τείνει να μετατραπεί σε "νεκρό ποτάμι".
Ειδικότερα, ο κ. Τρακατέλλης τονίζει ότι απαρχαιωμένες βιομηχανίες κατά μήκος του Αξιού στην ΠΓΔΜ και ειδικότερα στην πόλη Titov Veles απορρίπτουν επικίνδυνα απόβλητα στο ποτάμι, το οποίο δέχεται επίσης αστικά απόβλητα, χωρίς κανένα βιολογικό καθαρισμό. Η τελευταία περίπτωση μεγάλου κινδύνου μόλυνσης αφορά σε δεξαμενές θειικού οξέως, απαρχαιωμένων με ρωγμές, ενώ τις μολύνσεις έχουν καταγγείλει οργανώσεις της ΠΓΔΜ, καθώς και ο δήμαρχος του Titov Veles.
Επισημαίνοντας ότι ο Αξιός ποταμός διαρρέει την Ελλάδα και εκβάλλει στο Θερμαϊκό κόλπο, καθώς επίσης και το γεγονός ότι η απόφαση του Συμβουλίου  της 30ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με την ΠΓΔΜ θέτει μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων την ενσωμάτωση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας σε άλλες τομεακές πολιτικές και την αύξηση των επενδύσεων σε περιβαλλοντική υποδομή για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της διαχείρισης των αποβλήτων, ζητά να πληροφορηθεί από τα δύο θεσμικά όργανα:
α) Είναι σε γνώση της κατάστασης και της μόλυνσης που προκαλείται στον Αξιό ποταμό και κατ' επέκταση στο Θερμαϊκό κόλπο;
β) Προτίθενται να προβούν σε σχετικές ενέργειες ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη ρίψη θειικού οξέως στον ποταμό και ενδεχομένως να πάψουν να λειτουργούν οι εν λόγω βιομηχανίες, δεδομένου ότι η ΠΓΔΜ προσδοκά να ενταχθεί στην ΕΕ;
γ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι το δέλτα του Αξιού συγκαταλέγεται στον κατάλογο των υγροβιοτόπων που ελέγχονται και προστατεύονται από τη Σύμβαση του Ramsar και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Natura 2000, καθώς επίσης και το γεγονός ότι η ΕΕ, με βάση την ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με την ΠΓΔΜ, παρέχει οικονομικές ενισχύσεις μέσω του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (Instrument for Pre-accession Assistance-IPA) προτίθενται να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η χορηγούμενη βοήθεια να περιλαμβάνει και τα περιβαλλοντικά θέματα της ΠΓΔΜ;
Ο κ. Τρακατέλλης, τέλος, δήλωσε ότι δεδομένου ότι η περιβαλλοντική προστασία αποτελεί μια από τις βασικές αρχές και προτεραιότητες της ΕΕ, είναι φανερό ότι κάθε κράτος το οποίο επιθυμεί να ενταχθεί σε αυτή είναι υποχρεωμένο, μεταξύ των άλλων κριτηρίων, να υιοθετήσει μια ισχυρή περιβαλλοντική πολιτική, η οποία για την ώρα, σε ό,τι αφορά την ΠΓΔΜ, πάσχει στον υπέρτατο βαθμό.