Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024, 3:26:38 πμ
Τετάρτη, 22 Μαϊος 2024 13:28

Νέα σύσταση Δήμου στους υπόχρεους για τον καθαρισμό και την αποψίλωση ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Ο Δήμος Κιλκίς υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, την υποχρέωσή τους να προχωρήσουν στον άμεσο καθαρισμό των χώρων αυτών, στην απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού καθώς και στη συντήρηση αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαϊου - 31 Οκτωβρίου 2024).

Ο καθαρισμός των οικοπέδων είναι υποχρεωτική ενέργεια σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη 20/24 (2695 Β’/9.5.2024) προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Μη συμμόρφωση των υπόχρεων επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου (0,5 ευρώ /m2) και καταλογισμό δαπάνης καθαρισμού του χώρου με βάση την κείμενη νομοθεσία. 

Οι υποχρεώσεις της ιδιωτικής ιδιοκτησίας  καθορίζονται στην εν λόγω  πυροσβεστική διάταξη και δεν απαιτούν την αποστολή ειδοποιητηρίων από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κιλκίς στους υπόχρεους.

Ο Δήμος Κιλκίς προσβλέπει στη συνεργασία όλων για την ασφάλεια και την προστασία της πόλης και των οικισμών από φαινόμενα εκδήλωσης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο.