Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024, 5:00:33 πμ
Δευτέρα, 07 Ιουλίου 2008 05:26

Ο Δήμος Ευρωπού στην ψηφιακή εποχή

 Πληροφοριακό σύστημα  εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργεί πλέον στο Δήμο Ευρωπού. Το έργο υλοποιείται με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ΄ΚΠΣ) Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.

Οι ηλεκτρονικές  Υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από τη Δημοτική Διαδικτυακή Πύλη στους πολίτες και Δημότες Ευρωπού είναι οι παρακάτω:
1. Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πιστοποιητικών Δημοτολογίου.
Δυνατότητα κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγησης πιστοποιητικών Δημοτολογίου μέσω internet .O πολίτης επιλέγει το είδος του πιστοποιητικού , τη δικαιολογία χρήσης και το επιθυμητό τρόπο παραλαβής του.
2. Αιτήματα και καταγγελίες πολιτών.  
Δυνατότητα κατάθεσης κάποιου  αιτήματος ή καταγγελίας και παράλληλα  την ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορείας των ενεργειών που γίνονται από το Δήμο γι’ αυτό. Με τον αριθμό της αίτησης μπορεί να παρακολουθεί την πορεία διεκπεραίωσης του αιτήματός του.
3. Ηλεκτρονικές αιτήσεις για βεβαιώσεις ΤΑΠ (τέλος ακίνητης περιουσίας.)
Δυνατότητα κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγηση βεβαίωσης ΤΑΠ μέσω internet  . Ο πολίτης συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και επιλέγει τον επιθυμητό τρόπο παραλαβής τους.
4. ενημέρωση Δικαιούχων για τους τίτλους πληρωμής.
Δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης της κατάστασης πληρωμών των δικαιούχων μέσω internet . Οι προμηθευτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να βλέπουν την καρτέλα  συναλλαγών   με το Δήμο (τιμολόγια, εντάλματα, επιταγές προς είσπραξη κ.α)
5. Δημοσίευση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δυνατότητα ενημέρωσης για τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω internet
. Το σύστημα επιτρέπει στον πολίτη να ανακτήσει αποφάσεις του Δ.Σ με διάφορα κριτήρια , όπως λέξεις κλειδιά , χρονική περίοδο, αριθμό απόφασης κ.α.
6. Ηλεκτρονικές Πληρωμές.
Δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών διαφόρων τελών και προστίμων μέσω internet . Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να πληρώνουν τις οφειλές τους μέσα από ένα ασφαλές περιβάλλον και ανεξάρτητα από την Τράπεζα με την οποία συνεργάζονται.
Για την πρόσβασή σας στις παραπάνω υπηρεσίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
www.europos.gr.