Κυριακή, 14 Απριλίου 2024, 3:07:03 μμ
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008 10:33

Ο δήμος Ευρωπού τίμησε έφηβη βουλευτή

Ο Δήμος Ευρωπού τίμησε τη μαθήτρια Ιωαννίδου Φεβρωνία, του Ιωάννη, η οποία κατάγεται από ΔΔ Μεσιάς για την διάκρισή της να εκπροσωπήσει το νομό Κιλκίς ως βουλευτής στη Βουλή των Εφήβων.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Σκοπός του προγράμματος είναι η καλλιέργεια θετικής στάσης των νέων για συμμετοχή στα κοινά, και η διατύπωση  μιας προσωπικής γραπτής πρότασης αναφορικά με το μέλλον του τόπου που ζει.

Ο Δήμος Ευρωπού τίμησε τη μαθήτρια Ιωαννίδου Φεβρωνία, του Ιωάννη, η οποία κατάγεται από ΔΔ Μεσιάς για την διάκρισή της να εκπροσωπήσει το νομό Κιλκίς ως βουλευτής στη Βουλή των Εφήβων.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Σκοπός του προγράμματος είναι η καλλιέργεια θετικής στάσης των νέων για συμμετοχή στα κοινά, και η διατύπωση  μιας προσωπικής γραπτής πρότασης αναφορικά με το μέλλον του τόπου που ζει.
Ο Δήμαρχος Ευρωπού Ευθύμης Κουρτζανίδης, συνεχάρη  τη μαθήτρια, και την οικογένειά της, τόνισε ότι αποτελεί τιμή για το Δήμο να έχει τέτοια νεολαία και της πρότεινε να συνεργασθεί με το συμβούλιο νεολαίας, ώστε να καταθέσει απόψεις και ιδέες και να μεταφέρει την εμπειρία της από τη συμμετοχή της στις εργασίες της Βουλής των Εφήβων.
Ακόμη, της απένειμε έναν αναμνηστικό Κούρο, υψίστη τιμή, εκφράζοντας όλο το Δημοτικό συμβούλιο.
Ο επικεφαλής της μειοψηφίας Γιώργος Γίτσος, συνεχάρη και αυτός με τη σειρά του τη μαθήτρια και της πρότεινε να ασχοληθεί με την πολιτική.
Η Φεβρωνία Ιωαννίδου, ψύχραιμη, πολίτης με άποψη, απευθυνόμενη στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα η εκδήλωση αυτή. Εμείς οι νέοι οφείλουμε να ασχολούμαστε με τα κοινά, να είμαστε παρόντες στα γεγονότα,  μπορούμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο. Στη Βουλή γνώρισα όλη τη διαδικασία του Δημοκρατικού πολιτεύματος, γνώρισα πολιτικούς».
Αναφέρθηκε εν συντομία στο θέμα που επεξεργάσθηκε για την Παιδεία. Για την οποία, όπως είπε, έχουμε ευθύνη όλοι μας, πολιτικοί, γονείς, ΜΜΕ, μαθητές. Όλοι μας να συνδράμουμε, ώστε το σχολείο να καλλιεργεί το πνεύμα, να παραδίδει στην κοινωνία σωστούς πολίτες. Στη διαδρομή σπίτι–σχολείο να βλέπουμε μόνο χαρούμενα πρόσωπα.

Σημαντικά έργα
Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό συμβούλιο για δύο σημαντικά έργα, που αφορούν το Δήμο Ευρωπού.
Αναφέρθηκε στον οδικό άξονα Γουμένισσας  - Ευρωπού και στη γέφυρα του Αξιού, στα όρια του Δήμου και  στο ύψος της Μεσιάς, και της σύνδεσης με την εθνική οδό, έργο ζωτικής σημασίας, που θα δώσει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης  στην περιοχή.  «Η μελέτη πλήρης και ολοκληρωμένη υπάρχει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και απαιτείται όλοι μας να βοηθήσουμε ώστε να υλοποιηθεί το σπουδαίο αυτό έργο», τόνισε.
Για το σκοπό αυτό προγραμματίζεται κοινή συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων Ευρωπού και Γουμένισσας για την καλλίτερο προγραμματισμό υποστήριξης του έργου και την αναγκαιότητα υλοποίησής του. Στη συνεδρίαση αυτή θα προσκληθούν οι κ.κ. Κιλτίδης Κωνσταντίνος  Υφυπουργός Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, Τσιτουρίδης Σάββας και Φλωρίδης Γιώργος, βουλευτές, ο Νομάρχης Μπαλάσκας Ευάγγελος και φορείς του νομού.
Επίσης, αναφέρθηκε στη δημοπράτηση του πρώτου αναβαθμού στον Αξιό και στην προσπάθεια που καταβάλλεται να ενταχθεί  και κατασκευασθεί και 2ος αναβαθμός, ο οποίος θα έχει  περισσότερα και καλλίτερα αποτελέσματα.

Αποφάσεις
Από τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου:
- Αποφασίσθηκε η προσωρινή καλλιέργεια εκτάσεων του Δημοσίου για το καλλιεργητικό έτος 2008-09, από δικαιούχους ακτήμονες καλλιεργητές κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και μόνιμους κάτοικους των οικισμών Αγίου Πέτρου, Μεσιάς και Τούμπας.
Προϋπόθεση να μην εμφανίζουν οφειλές  από συμβάσεις μίσθωσης εκτάσεων, και να μην είναι σε πρόωρη σύνταξη. Δίδεται η δυνατότητα εξόφλησης των χρεών ετών 2007 και 2008 με άμεση καταβολή, για δε οφειλές προηγούμενων ετών απαιτείται η καταβολή του 30% και εντός 10 μηνών εξόφληση όλου του ποσού με δόσεις μεγαλύτερες των 50 ευρώ. Για τη διεξαγωγή και τήρηση της διαδικασίας μέχρι και την υποβολή των καταστάσεων ορίσθηκαν για κάθε χωριό επιτροπές.
- Εγκρίθηκε ο απολογισμός του νπδδ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΠΟΥ οικονομικού έτους 2007. ΕΣΟΔΑ: τακτικά: 146.133,25 ευρώ, χρηματικό υπόλοιπο: 5.323,08 ευρώ. Σύνολο: 151.456,33 ευρώ. ΕΞΟΔΑ : 151.452,00
- Εγκρίθηκε ο απολογισμός του νπδδ Κ.Α.Π.Η ΔΗΜΟΥ ΕΤΡΩΠΟΥ. ΕΣΟΔΑ: τακτικά: 14,798,65, έκτακτα: 2.571,00,  χρηματικό υπόλοιπο: 185,67 ευρώ. ΕΞΟΔΑ: πληρωθέντα γενικά: 14.612,11 ευρώ, υπόλοιπο: 2.943,21 ευρώ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : 17.555,32.
- Αποφασίστηκε η διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και  θέρμανσης ενδεικτικού προϋπολογισμού 95.000 ευρώ.
- Εγκρίθηκε ομόφωνα ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης της Αμιγούς Επιχείρησης Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Ευρωπού. ΕΣΟΔΑ: Πωλήσεις εμπορευμάτων: 22.631,80 ευρώ. Πωλήσεις υπηρεσιών: 78.619,42. Επιχορηγήσεις: 574.134,28 Συνολο: 675.385,50 ευρώ.
ΕΞΟΔΑ. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: 563.202,47 ευρώ.
Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών: 36.583,55.
Παροχές τρίτων: 11.069,97. Φόροι –τέλη: 5.629,50. Διάφορα έξοδα: 28.491,09.
Τόκοι και συναφή έξοδα: 35.00. Αποσβέσεις παγίων: 10.937,28. Αναλώσεις –κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων: 12.050,94. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα: 10.041,98.
ΣΥΝΟΛΟ: 678.041,78.