Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024, 4:54:24 πμ
Σάββατο, 13 Απριλίου 2024 23:15

Ο μόνιμος πληθυσμός του ν. Κιλκίς κατά δήμους, ενότητες, κοινότητες και οικισμούς

Καταχωρίζουμε τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού του ν. Κιλκίς έως και ανά οικισμό σύμφωνα με τελευταία απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ. Ο συνολικός πληθυσμός κατήλθε κατά 10.000 κατοίκους έναντι του προς δεκαετίας (απογραφή 2011) και ιδού πόσοι απομείναμε στο νομό με την επισήμανση ότι εν έτη 2024 με τη συνεχιζόμενη μείωση πληθυσμού ήδη βρισκόμαστε κάτω από 70.000.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 70.477

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 45.308

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 27.493

Δημοτική Κοινότητα Κιλκίς 24.130

Κιλκίς,το 23.182

Αργυρούπολις,η 260

Ζαχαράτον,το 104

Κολχίς,η 73

Μεταλλικόν,το 288

Ξηρόβρυση,η 162

Σεβαστόν,το 61

Δημοτική Κοινότητα Βαπτιστού 318

Βαπτιστής,ο 307

Κυριακαίικα,τα 11

Δημοτική Κοινότητα Καστανεών 301

Καστανέαι,αι 301

1827 7 09010104 Δημοτική Κοινότητα Κρηστώνης 687

Κρηστώνη,η 687

Δημοτική Κοινότητα Λειψυδρίου 223

Λειψύδριον,το 37

Ακροποταμιά,η 94

Άνω Ποταμιά,η 36

Κάτω Ποταμιά,η 56

Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης 412

Μεγάλη Βρύση,η 412

Δημοτική Κοινότητα Μελανθίου 80

Μελάνθιον,το 80

Δημοτική Κοινότητα Μεσιανού 533

Μεσιανόν,το 72

Δαφνοχώριον,το 39

Λεβεντοχώριον,το 209

Παλαιόν Γυναικόκαστρον,το 213

Δημοτική Κοινότητα Σταυροχωρίου 315

Σταυροχώριον,το 315

Δημοτική Κοινότητα Χωρυγίου 494

Χωρύγιον,το 494

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ 4.906

Δημοτική Κοινότητα Καμπάνη 999

Καμπάνης,ο 977

Μύλος,ο 22

Δημοτική Κοινότητα Γαλλικού 794

Γαλλικός,ο 794

Δημοτική Κοινότητα Μανδρών 385

Μάνδραι,αι 385

Δημοτική Κοινότητα Νέας Σάντας 1.582

Νέα Σάντα,η 1.235

Παντελεήμων,ο 347

Δημοτική Κοινότητα Πεδινού 679

Πεδινόν,το 655

Πέρινθος,η 24

Δημοτική Κοινότητα Χρυσοπέτρας 467

Χρυσόπετρα,η 57

Λαοδικηνόν,το 135

Περιστέριον,το 115

Πυργωτός,ο 112

Φανάριον,το 48

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 1.022

Δημοτική Κοινότητα Δροσάτου 647

Δοϊράνη,η 59

Δροσάτον,το 523

Κορυφή,η 65

Δημοτική Κοινότητα Ακρίτας 110

Ακρίτας,ο 110

Δημοτική Κοινότητα Αμαράντων 265

Αμάραντα,τα 182

Άγιος Χαράλαμπος,ο 83

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΣΩΝ 3.666

Δημοτική Κοινότητα Τερπύλλου 613

Τέρπυλλος,η 400

Διπόταμος,ο 112

Μεταξοχώριον,το 101

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Μάρκου 134

Άγιος Μάρκος,ο 33

Άγιος Αντώνιος,ο 101

Δημοτική Κοινότητα Αναβρυτού 77

Αναβρυτόν,το 59

Πλαγιοχώριον,το 18

Δημοτική Κοινότητα Αντιγονείας 216

Αντιγόνεια,η 89

Γάβρα,η 51

Μονολίθιον,το 28

Μυλοχώριον,το 48

Δημοτική Κοινότητα Βάθης 269

Βάθη,η 269

Δημοτική Κοινότητα Γερακαρίου 147

Γερακάριον,το 116

Παλατιανόν,το 31

Δημοτική Κοινότητα Ελληνικού 95

Ελληνικόν,το 95

Δημοτική Κοινότητα Επταλόφου 324

Επτάλοφος,ο 324

Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας 415

Ευκαρπία,η 415

Δημοτική Κοινότητα Θεοδοσίων 147

Θεοδόσια,τα 147

Δημοτική Κοινότητα Ισώματος 258

Ίσωμα,το 194

Ριζανά,τα 64

Δημοτική Κοινότητα Κάτω Θεοδωρακίου 100

Κάτω Θεοδωράκιον,το 74

Άνω Θεοδωράκιον,το 26

Δημοτική Κοινότητα Κεντρικού 208

Κεντρικόν,το 158

Μαυροπλαγιά,η 30

Πετράδες,οι 20

Δημοτική Κοινότητα Κοιλαδίου 187

Κοιλάδιον,το 81

Καλολίβαδον,το 4

Χειμαδιόν,το 102

1Δημοτική Κοινότητα Κοκκινιάς 80

Κοκκινιά,η 39

Μελισσουργείον,το 41

Δημοτική Κοινότητα Κορωνούδας 83

Κορωνούδα,η 83

Δημοτική Κοινότητα Ποντοκερασέας 109

Ποντοκερασέα,η 75

Παρόχθιον,το 34

Δημοτική Κοινότητα Τριποτάμου 37

Διβούνιον,το 31

Τριπόταμος,ο 6

Φύσκας 167

Φύσκα,η 121

Κατασκηνώσεις,αι 0

Σπουργίτης,ο 46

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΩΝ 1.846

Δημοτική Κοινότητα Σταθμού Μουριών 879

Σταθμός Μουριών,ο 775

Αλεξάνδρα,η 104

Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 99

Αγία Παρασκευή,η 99

Δημοτική Κοινότητα Μουριών 431

Μουριαί,αι 395

Καβαλλάρης,ο 25

Παλαιό Λιθωτό,το 11

Δημοτική Κοινότητα Μυριοφύτου 437

Μυριόφυτον,το 398

Καλλιρρόη,η 23

Νέον Μυριόφυτον,το 16

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ 4.297

Δημοτική Κοινότητα Μικροκάμπου 529

Μικρόκαμπος,ο 529

Δημοτική Κοινότητα Ανθοφύτου 200

Ανθόφυτον,το 200

Δημοτική Κοινότητα Μαυρονερίου 722

Μαυρονέριον,το 454

Άνω Απόστολοι,οι 202

Μέσοι Απόστολοι,οι 66

Δημοτική Κοινότητα Νέου Αγιονερίου 1.014

Νέον Αγιονέριον,το 1.014

Δημοτική Κοινότητα Νέου Γυναικοκάστρου 751

Νέον Γυναικόκαστρον,το 408

Βακούφιον,το 12

Κάτω Απόστολοι,οι 297

Κοκάρτζα,η 34

Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκερατέας 308

Ξυλοκερατέα,η 203

Μπακαίικα,τα 10

Πικρολίμνη,η 95

Δημοτική Κοινότητα Παλαιού Αγιονερίου 773

Παλαιόν Αγιονέριον,το 773

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΥ 2.078

Δημοτική Κοινότητα Χέρσου 872

Χέρσο,το 665

Ελευθεροχώριον,το 88

Ηλιόφωτον,το 21

Καλίνδρια,η 98

Δημοτική Κοινότητα Ηλιόλουστου 268

Ηλιόλουστον,το 268

Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Στέρνας 323

Μεγάλη Στέρνα,η 285

Μιχαλίτσι,το 16

Σουλτογιανναίικα,τα 22

Δημοτική Κοινότητα Πλαγιάς 615

Πλαγιά,η 288

Αγία Κυριακή,η 63

Κορομηλέα,η 264

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 25.169

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 11.338

Δημοτική Κοινότητα Πολυκάστρου 6.609

Πολύκαστρον,το 6.602

Κουλιναίικα,τα 0

Λατομείον,το 7

Δημοτική Κοινότητα Αξιοχωρίου 220

Αξιοχώριον,το 212

Νέον Σιράκιον,το 8

Δημοτική Κοινότητα Άσπρου 575

Άσπρος,ο 575

Δημοτική Κοινότητα Βαφιοχωρίου 597

Βαφιοχώριον,το 484

Βαλτούδιον,το 23

Κοτύλη,η 20

Ξηρόλακκος,ο 41

Χερσοτόπιον,το 29

Δημοτική Κοινότητα Ειρηνικού 42

Ειρηνικόν,το 42

Δημοτική Κοινότητα Ευζώνων 765

Εύζωνοι,οι 293

Μεταμόρφωσις,η 174

Πλατανιά,η 298

Τσολιάδες,οι 0

Δημοτική Κοινότητα Κορώνας 38

Κορώνα,η 38

Δημοτική Κοινότητα Λιμνοτόπου 1.267

Λιμνότοπος,ο 57

Νέα Καβάλα,η 1.127

Σιταριά,η 82

Χρυσόκαμπος,ο 1

Δημοτική Κοινότητα Μικρού Δάσους 250

Μικρόν Δάσος,το 250

Δημοτική Κοινότητα Πευκοδάσους 448

Πευκοδάσος,το 448

Δημοτική Κοινότητα Ποντοηρακλείας 527

Ποντοηράκλεια,η 527

Κάστρον,το 0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 4.794

Δημοτική Κοινότητα Αξιουπόλεως 2.834

Αξιούπολη,η 2.729

Πηγή,η 105

Δημοτική Κοινότητα Γοργόπης 726

Γοργόπη,η 726

Δημοτική Κοινότητα Ειδομένης 221

Ειδομένη,η 111

Δογάνης,ο 18

Χαμηλόν,το 92

Δημοτική Κοινότητα Πλαγιών 179

Πλάγια,τα 179

Δημοτική Κοινότητα Ρυζιών 567

Ρύζια,τα 333

Βαλτοτόπιον,το 128

Καμποχώριον,το 106

Δημοτική Κοινότητα Σκρα 172

Σκρα,το 96

Κούπα,η 76

Δημοτική Κοινότητα Φανού 95

Φανός,ο 95

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 5.157

Δημοτική Κοινότητα Γουμένισσας 3.292

Γουμένισσα,η 3.292

Γρίβας 587

Γρίβα,η 587

Δημοτική Κοινότητα Κάρπης 240

Κάρπη,η 240

Δημοτική Κοινότητα Καστανερής 95

Καστανερή,η 95

Δημοτική Κοινότητα Πενταλόφου 259

Πεντάλοφον,το 155

Ομαλόν,το 104

Δημοτική Κοινότητα Στάθη 316

Στάθης,ο 316

Δημοτική Κοινότητα Φιλυρίας 368

Φιλυριά,η 192

Γερακών,ο 176

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΟΥ 3.757

Δημοτική Κοινότητα Ευρωπού 1.413

Ευρωπός,ο 1.413

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Πέτρου 1.291

Άγιος Πέτρος,ο 1.291

Δημοτική Κοινότητα Μεσιάς 173

Μεσιά,η 173

Δημοτική Κοινότητα Πολυπέτρου 374

Πολύπετρον,το 374

Δημοτική Κοινότητα Τούμπας 506

Τούμπα,η 506

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 123

Δημοτική Κοινότητα Λιβαδίων 123

Λιβάδια,τα 123