Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, 3:38:42 πμ
Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023 16:12

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς έξι προγράμματα της ΑΝΚΙ. Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση για 80 ανέργους

Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (ΣΕΚ) είναι ένα από τα πιο χρήσιμα και απαραίτητα εργαλεία κάθε αναπτυξιακής πολιτικής. Η αναβάθμιση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, επηρεάζει τη διάρθρωση της ανεργίας, αμβλύνοντας την επιλεκτικότητά της απέναντι στις ομάδες με τα λιγότερα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα και συμβάλλοντας στην επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων αλλά και διευκολύνει την τεχνολογική και οργανωτική αλλαγή, ως απαραίτητου παράγοντα και όρου για την διαρκή ανάπτυξη και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

 

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς έχοντας στον κορμό της επιχειρησιακής της στρατηγικής την υλοποίηση δράσεων ΣΕΚ, υλοποίησε το έργο: «Συμβουλευτική, κατάρτιση, πιστοποίηση» με ωφελούμενους 80 ανέργους από την περιοχή εφαρμογής του LEADER Κιλκίς. Αναλυτικότερα, πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

Α. Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού (480 ατομικές συνεδρίες) των ανέργων, με στόχο τη διερεύνηση των αναγκών τους, τον προσωπικό – επαγγελματικό απολογισμό τους, την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή του και τέλος την κατάρτιση του ατομικού σχεδίου δράσης του.  

Β. Έξι (6) επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης, με διάρκεια 148 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 54 ώρες πρακτικής άσκησης έκαστο, με τα εξής θεματικά αντικείμενα:

1.Πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών και επικοινωνία.

2. Δημιουργία, οργάνωση και ανάπτυξη επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών.

3. Γαστρονομικός τουρισμός και μάρκετινγκ.

4. Αγροτική επιχειρηματικότητα – εκμετάλλευση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.

5. Δημιουργία, οργάνωση και ανάπτυξη αγροτουριστικών μονάδων.

6. Διαδικτυακό μάρκετινγκ.

Γ. Πιστοποίηση, μετά από εξετάσεις, των γνώσεων και των δεξιοτήτων και των 80 συμμετεχόντων, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ISO 17024.  

Όλες οι δράσεις οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, χάρη στην πολύχρονη πείρα και διαχρονική αξιοπιστία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Επιμορφωτική Κιλκίς», στις πιστοποιημένες και άρτια οργανωμένες αίθουσές του στο Κιλκίς και στο Πολύκαστρο.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή τους γιατί με τα προγράμματα συμβουλευτικής και κατάρτισης της Αναπτυξιακής Κιλκίς οπλίστηκαν με νέες, πιστοποιημένες γνώσεις σε τομείς αιχμής, που τους δίνουν τη δυνατότητα είτε να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά είτε να αναζητήσουν εργασία με μεγαλύτερες αξιώσεις.

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του δήμου Πολυκάστρου, απονεμήθηκαν τα διπλώματα συμμετοχής στους καταρτιζόμενους από τον δήμαρχο Παιονίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΚΙ κ. Σιωνίδη, τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης κ. Αδαμόπουλο και τον δημοτικό σύμβουλο και πρόεδρο της Επιτροπής Τουρισμού του δήμου, κ. Δραγανίδη.

Το έργο αφορούσε μέρος της Πράξης: «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Π.Ε. Κιλκίς», ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).