Κυριακή, 14 Απριλίου 2024, 2:46:44 μμ
Τρίτη, 07 Οκτωβρίου 2008 04:02

Ομόφωνα ψηφίσθηκε ο οικονομικός απολογισμός

Ομόφωνα ψηφίσθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ευρωπού ο απολογισμός και ο ισολογισμός του Δήμου για το οικονομικό έτος 2007, στον οποίο τα τακτικά έσοδα ανέρχονται σε 1.492.873,Ο3 ευρώ, τα έκτακτα σε 2.182.559,53 ευρώ και το σύνολο των εσόδων σε 4.235.101,37 ευρώ, ενώ το σύνολο των εξόδων ανήλθε σε 4.235.101,37 ευρώ. Ο Δήμαρχος κ. Κουρτζανίδης τόνισε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση περνάει μεγάλη κρίση, από την τακτική επιχορήγηση το 70% αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, το 10% πάγιες υποχρεώσεις προς τα Νομικά Πρόσωπα και το υπόλοιπο 20% θέρμανση, γραφική ύλη, κλπ.
«Με όρους οικονομικούς  και όρους της αγοράς ο Δήμος θα είχε χρεοκοπήσει», σημείωσε. «Το Τεχνικό πρόγραμμα. υλοποιήθηκε σε ποσοστό 95%, ενώ μεγάλο μέρος της ΣΑΤΑ, το 50 %, αφορούσε εξοφλήσεις του οικονομικού έτους 2006. Με 85.000 ευρώ  υποστηρίχθηκε  η δράση των  πολιτιστικών  συλλόγων, μέσω του Πολιτιστικού Κέντρου, καλύπτοντας έξοδα χοροδιδασκάλων, μουσικοδιδάσκαλων, ενοίκιο αιθουσών και κόστος εκδηλώσεων. Υπήρξε έντιμη διαχείριση, με διαφάνεια. Στην ιστοσελίδα του Δήμου μπορεί ο πολίτης να ενημερωθεί, να διαμαρτυρηθεί, να θέσει ερωτήματα και προβλήματα, μπορεί να ενημερωθεί για τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου».
Ο κ. Κουρτζανίδης αναφέρθηκε στη Διοικητική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, εκφράζοντας την ικανοποίησή του από το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. «Οι υπάλληλοι έχουν ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας  και οφείλουν να αποδώσουν σπουδαίο έργο, πράγμα που σε μεγάλο βαθμό κάνουν», είπε.
Ευχαρίστησε όλους τους εργαζόμενους και όλες τις υπηρεσίες του Δήμου για την άριστη συνεργασία αλλά και τα πολύ καλά αποτελέσματα.

Αποφάσεις
Ακόμη, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:
- Ενέκρινε ομόφωνα τον απολογισμό του Πολιτιστικού Κέντρου οικονομικού έτους 2007.
- Καθορίσθηκε το τίμημα για την αγορά ακινήτου στην Τούμπα 1.500 τμ , το οποίο θα χρησιμέψει για την εναπόθεση διαφόρων αντικειμένων, κλαδιών κλπ. και  ορίσθηκε  επιτροπή αποτελούμενη  από τους  Αλεξιάδη Πολύβιο  πρόεδρο, Αφεντούλη Κων/νο πρόεδρο ΤΣ και Σουπλή Λάζαρο Πολιτικό Μηχανικό.
- Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στα αγροκτήματα Ευρωπού και Μεσιάς
- Εκμίσθωση των σχολικών κλήρων  των Δ.Δ Μεσιάς, Πολυπέτρου και Τούμπας.
- Αποδοχή του τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού 826.259,33 ΕΥΡΩ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Ευρωπού.
- Σύσταση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (ΔΗ.Κ.Ε.Π.ΑΠ.) Δήμου Ευρωπού, σύμφωνα με τα άρθρα 252-264 του νόμου 3463/2006 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Στην επιχείρηση αυτή θα ενταχθούν το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου, η βιβλιοθήκη, ο αθλητισμός, δράσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, κλπ.
Θα έχει σχήμα ευέλικτο, θα μπορεί να υλοποιήσει προγράμματα, να αναλάβει πρωτοβουλίες. Έχει συνταχθεί μελέτη βιωσιμότητας στην οποία καθορίζονται λεπτομέρειες λειτουργίας της επιχείρησης με σύγχρονους όρους.