Σάββατο, 13 Απριλίου 2024, 6:32:34 πμ
Τετάρτη, 09 Ιανουαρίου 2008 10:01

Οχτώ Κιλκισιώτες στην Επιτροπή Συνεδρίου

Με την πλήρη συγκρότηση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου και τη συγκρότηση των Νομαρχιακών Επιτροπών Συνεδρίου, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελευταία φάση προς το 8ο Συνέδριό του, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 13-16 Μαρτίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ).
Στην ΚΟΕΣ συμμετέχουν: Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, οι Συντονιστές και Αναπληρωτές Συντονιστές των Νομαρχιακών Επιτροπών, των Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων Εργαζομένων και των Τομεακών Οργανώσεων, των Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων Ελληνισμού της Διασποράς, οι Αναπληρωτές Γραμματείς των Περιφερειακών Επιτροπών, οι επικεφαλής των Νομαρχιακών παρατάξεων και αντίστοιχος αριθμός που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Κινήματος, καθώς και μέλη που συμμετέχουν στο Συνέδριο λόγω θέσης ή ιδιότητας.

Από το νομό Κιλκίς συμμετέχουν οχτώ στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οι : Μιχάλης Αμοιρίδης, Ηλιάννα Λαμπίδου, Θεόδωρος Παραστατίδης, Σάββας Τσολάκης, Γιώργος Φλωρίδης, Σάκης Μιχαηλίδης, Σίμος Θεοδωρίδης  και Γιώργος Φραγγίδης.
Ταυτόχρονα, εκδόθηκε ο προβλεπόμενος Κανονισμός για την οργάνωση, διεξαγωγή και διαδικασία εκλογής των Αντιπροσώπων στο Συνέδριο, καθώς και η Εγκύκλιος του Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου, για τις Προσυνεδριακές διαδικασίες με βάση το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
1. Συγκαλείται την Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2008, η ολομέλεια της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, με την οποία θα εγκαινιάσουμε την τελική φάση του Προσυνεδριακού μας Διαλόγου. Στη συνεδρίαση θα εγκρίνουμε τα κείμενα, που θα αποτελέσουν τη βάση του διαλόγου στις αποκεντρωμένες μας οργανώσεις.
2. Ο Προσυνεδριακός Διάλογος θα διεξαχθεί στο επίπεδο των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεών μας μεταξύ της Δευτέρας 21 Ιανουαρίου έως την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2008. Στο χρονικό αυτό διάστημα θα προγραμματιστούν, σε συνεργασία με την Γραμματεία Οργανωτικού της ΚΟΕΣ, η διεξαγωγή δημοτικών συνελεύσεων και θα αρχίσει η κατάθεση υποψηφιοτήτων βάσει σχετικής κατευθυντήριας οδηγίας, που θα εκδώσει η ΕΚΑΠ. Στην ίδια περίοδο θα προγραμματίσουμε ανοιχτές πολιτικές δράσεις σε όλη τη χώρα για κεντρικά θέματα που απασχολούν τους πολίτες.
3. Μεταξύ 15 έως 17 Φεβρουαρίου 2008 θα διεξαχθούν σε κάθε Νομαρχιακή και Τομεακή Οργάνωση ανοιχτές συνελεύσεις, στις οποίες θα ολοκληρωθεί ο διάλογος και θα οριστικοποιηθεί ο κατάλογος των υποψηφίων συνέδρων με τελικό όριο για την κατάθεση υποψηφιοτήτων, τις 17 Φεβρουαρίου 2008.
4. Έως την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2008 θα συνεδριάσουν οι Περιφερειακές Επιτροπές, που θα συνοψίσουν τα πορίσματα του Προσυνεδριακού Διαλόγου στους νομούς του χώρου ευθύνης τους και θα τα προωθήσουν στην ΚΟΕΣ.
5. Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροσώπων στο Συνέδριο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού Συνεδρίου και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΚΑΠ.
6. Την Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008, θα συνέλθει στη 2η ολομέλειά της η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου για να εγκρίνει τα κείμενα, που θα εισαχθούν για συζήτηση στο Συνέδριο.
7. Το 8ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 13 Μαρτίου έως την Κυριακή 16 Μαρτίου 2008 στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ).

Εκλογή
Αντιπροσώπων
1. Η εκλογή των συνέδρων πραγματοποιείται στο επίπεδο των πρωτοβάθμιων οργανώσεων.
2. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα μέλη και οι φίλοι του Κινήματος. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι ως αντιπρόσωποι στο Συνέδριο έχουν μόνο τα μέλη του Κινήματος.
3. Στις διαδικασίες για την εκλογή αντιπροσώπων συμμετέχουν μόνο τα μέλη και οι φίλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Μελών ή Φίλων αντίστοιχα τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την ημέρα εκλογής των αντιπροσώπων.
4. Για την εκλογή των συνέδρων ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των προς εκλογή θέσεων.
5. Εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση κάθε φύλου στα όργανα του Κινήματος σε ποσοστό 40% τουλάχιστον. Η ποσόστωση εφαρμόζεται σε κάθε πρωτοβάθμια οργάνωση ξεχωριστά.
6. Η εκλογή των Συνέδρων που δεν είναι Έλληνες πολίτες γίνεται με διακριτό τρόπο. Οι υποψήφιοι Σύνεδροι αναγράφονται με τον διακριτό τίτλο «Υποψήφιοι τρίτων χωρών» στο τέλος των ψηφοδελτίων όλων των εκλογικών τμημάτων του νομού. Οι υποψήφιοι αυτοί δύνανται να ψηφισθούν από όλα τα μέλη και φίλους, Έλληνες και μη. Η Ε.ΚΑ.Π. κατανέμει τον αριθμό των Συνέδρων αυτής της κατηγορίας στις Ν.Ε., βάση του αριθμού των μελών και φίλων τους που δεν είναι Έλληνες πολίτες.