Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, 4:17:43 μμ
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2008 08:21

Ούτε για άρδευση τα νερά του Γαλλικού

Την ανεξέλεγκτη και ρυπογόνα λειτουργία βιομηχανιών που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή πέριξ της κοίτης του Γαλλικού και τη ρύπανση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα καταγγέλλουν αγρότες της περιοχής στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οχτώ αγρότες του Γαλλικού καταγγέλλουν ότι υπέστησαν τεράστια οικονομική ζημιά αφού δεν μπορούν να αρδεύσουν καλλιέργειες με νερό που αποδείχτηκε από αναλύσεις άκρως ακατάλληλο.
Η καταγγελία υποβλήθηκε προς την Διεύθυνση Υδάτινων πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις 7 Φεβρουαρίου και κοινοποιήθηκε στο Γραφείο περιβάλλοντος της Ν.Α Κιλκίς και στο Δήμο Γαλλικού.
Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

Κύριε Διευθυντά
Όλοι οι καταγγέλλοντες είμαστε ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Γαλλικού Κιλκίς, Α’ κατηγορίας, στην περιοχή «Κάμπος», πλησίον της κοίτης του Γαλλικού ποταμού και από τις δύο όχθες αυτού. Μάλιστα ο πρώτος από μας στο με αριθμ. 1660β αγροτεμάχιο που βρίσκεται σε απόσταση 300 περίπου μέτρων από την κοίτη του ποταμού, έχω εγκαταστήσει γεώτρηση από την οποία αρδεύω όλα τα αγροτεμάχια που καλλιεργώ στην περιοχή αυτή. Γύρω από την περιοχή αυτή βρίσκονται εγκατεστημένες πολλές εργοστασιακές μονάδες της βιομηχανικής περιοχής Ν. Σάντας - Αγ. Παντελεήμονα Κιλκίς ανάμεσα στις οποίες υπάρχουν μία βιομηχανία πλαστικών, εργοστάσια παρασκευής τροφίμων, βαφεία κ.λπ.
Όλα τα λύματα των παραπάνω εργοστασίων οδηγούνται σε κανάλι, που παλαιότερα ήταν κοίτη παραποτάμου του Γαλλικού ποταμού, μέσω του οποίου εκβάλλονται στον εν λόγω  ποταμό τα επιφανειακά ύδατα της ευρύτερης περιοχής της Ν. Σάντας, το οποίο μετά από διαδρομή 3 - 4 χλμ. περίπου ενώνεται με την κοίτη του ποταμού Γαλλικού. Στο σημείο που ενώνονται το κανάλι με την κοίτη του ποταμού και εντός αυτής δημιουργείται μία «λίμνη», εμβαδού 100 τ.μ. περίπου, η οποία δημιουργείται από τα λύματα των εργοστασίων που οδηγούνται στο σημείο αυτό. Εκεί. λόγω του ότι το έδαφος και το υπέδαφος της κοίτης είναι αμμώδη, το μεγαλύτερο μέρος των λυμάτων απορροφάται στο υπέδαφος μολύνοντας με τον τρόπο αυτό όλο τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.
Μάλιστα μετά 15 έτη τουλάχιστον συνεχούς λειτουργίας των μεγάλων εργοστασιακών μονάδων της βιομηχανικής περιοχής της Ν. Σάντας και τη συνεχή ρήψη λυμάτων τους στο Γαλλικό ποταμό μέσω του εν λόγω καναλιού, έχει μολυνθεί όλος ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής πέριξ της κοίτης του Γαλλικού ποταμού τουλάχιστον σε απόσταση 1 χλμ. από τις όχθες και σταδιακά η μόλυνση εξαπλώνεται.
Συγκεκριμένα την τελευταία πενταετία έχουμε παρατηρήσει αλλαγή της υφής του νερού που εξάγουμε από τις γεωτρήσεις μας για την άρδευση των καλλιεργειών μας και συγκεκριμένα αυτό παρουσιάζει τεράστιες συγκεντρώσεις αλάτων, καλίου, νατρίου και χλωριούχων, με αποτέλεσμα να έχει καταστεί απολύτως ακατάλληλο για άρδευση σε συνθήκες ακόμα και για καλλιέργειες ανθεκτικές στα άλατα. Κάθε φορά που ποτίζουμε τα αγροτεμάχια μας στους αύλακες ποτίσματος δημιουργούνται αλατώδη ιζήματα (δηλ. ασπρίζει το χωράφι). Εξαιτίας της μεγάλης περιεκτικότητας σε άλατα οι καλλιέργειες που ποτίζουμε παραμένουν στάσιμες, χωρίς να καρποφορούν και τα φύλλα τους ξεραίνονται, χωρίς να υπάρχει καμία εμφανής αιτία, δεδομένου ότι ποτίζονται συνεχώς.
Τελικά ο πρώτος από μας μη μπορώντας άλλο να αντέξω αυτή την κατάσταση, το μήνα Μάιο του 2007 απευθύνθηκα σε ιδιωτική εταιρία προκειμένου να προβεί σε ανάλυση του δείγματος νερού που έλαβε από τη γεώτρησή μου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ήταν πλέον απογοητευτικά για τη σύσταση του νερού του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη συνημμένη έκθεση δοκιμών, τα αποτελέσματα αναλύσεων και τα σχόλια - συμβουλές που έλαβα σε σχέση με τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Σύμφωνα με τα σχόλια των αναλύσεων το νερό του υδροφόρου ορίζοντας της περιοχής είναι ακατάλληλο ακόμα και για άρδευση, γεγονός που πλέον μας αναγκάζει να σταματήσουμε να βάζουμε δυναμικές καλλιέργειες στα αγροτεμάχια που καλλιεργούμε στην περιοχή, αφού πλέον δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για άρδευση. Έτσι μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυτά μόνο με σιτηρά, επειδή δεν χρειάζονται άρδευση, γεγονός που μειώνει το εισόδημά μας τουλάχιστον κατά 80% σε σχέση με τα εισοδήματα που θα εισπράτταμε από τις δυναμικές καλλιέργειες.
Επειδή η προστασία των υδάτινων πόρων της περιοχής αυτής και γενικά του περιβάλλοντος είναι αρμοδιότητα της υπηρεσίας σας.
Σας καταγγέλλουμε
Τα παραπάνω και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας ακόμα και με την συμμετοχή άλλων αρμοδίων υπηρεσιών προκειμένου να σταματήσει η μόλυνση των υπογείων υδάτων της κοίτης του Γαλλικού ποταμού από τα λύματα των εργοστασίων της βιομηχανικής περιοχής Ν. Σάντα Κιλκις

Με τιμή
Οι καταγγέλλοντες
Ιωάννης Καλδάκης
Γεώργιος Μαλάτος
Ηλίας Μαλάτος
Μαυρουδής Μαλάτος
Δημήτριος Τσαμπαζάκης
Χαράλαμπος Πατλάκης
Ευστράτιος Χαραζάς
Παναγιώτης Δημάκης