Σάββατο, 18 Μαΐου 2024, 8:43:22 μμ
Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2008 13:30

Προγραμματικές συμβάσεις από το δήμο Αξιούπολης

Την υπογραφή τριών προγραμματικών συμβάσεων για την εκτέλεση αντίστοιχων έργων αποφάσισε στην πρόσφατη συνεδρίασή του το Δημοτικό συμβούλιο.
Οι δυο πρώτες εξ αυτών αφορούσαν το εξωτερικό υδραγωγείο Σκρά και των ημιορεινών οικισμών του Δήμου και την υδροδότηση του οικισμού Κούπας.

Σε ανακοίνωση του δήμου Αξιούπολης αναφέρεται πως πρόκειται για «έργα πολύ σημαντικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συγκέντρωσης υψηλών ποσοτήτων αρσενικού, το οποίο έχει καταγραφεί στις παλαιές πηγές υδροδότησης και το οποίο έχει ενταχθεί να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα του ΟΠΑΑΧ αποδεσμεύοντας πόρους ύψους 1.320.000 _ περίπου από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" του Δήμου.
Η δε τρίτη εξ αυτών αφορά την εκπόνηση του ερευνητικού έργου με τίτλο "Ολοκλήρωση και ανάδειξη του τομέα της πανίδας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Αξιούπολης και τη σύνδεσή του με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και μεταφορά τεχνογνωσίας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη FYROM, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα "INTERREG" με συνολικό προϋπολογισμό 180.000 _ και το οποίο, όπως τόνισε η Δήμαρχος Σόνια Συμεωνίδου, θα βοηθήσει στη γενικότερη αναβάθμιση και εξοπλισμό του Μουσείου.
Αποφασίστηκε επίσης η αποδοχή επιχορήγησης από το ίδιο πρόγραμμα ("INTERREG") και η εκτέλεση του έργου-πράξης με τίτλο "Διασυνοριακή ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού", συνολικού προϋπολογισμού 203.390 _, το οποίο περιλαμβάνει δυο υποέργα, το πρώτο εκ των οποίων αφορά την κατάρτιση 48 ανέργων, 10 από τους οποίους θα προέρχονται από το Δήμο της Γευγελή και θα υλοποιηθεί μετά από δημόσιο διαγωνισμό από Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Το δε δεύτερο που θα υλοποιηθεί με απευθείας ανάθεση από την εταιρία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, θα αφορά την παρακολούθηση της τοπικής αγοράς εργασίας, την καταγραφή τάσεων προσφοράς – ζήτησης εργασίας για συγκεκριμένες ειδικεύσεις και διακρατική συνεργασία για τη βέλτιστη διαχείριση του εργατικού δυναμικού που δραστηριοποιείται εκατέρωθεν των συνόρων».
Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε και η επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 1.000 _ στον εργολάβο καθαριότητας του Δήμου. Και τούτο διότι παρά τις επανειλημμένες συστάσεις και τις παροχές διευκολύνσεων για την τέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως διαπιστώθηκε με βάση και τα καταγεγραμμένα παράπονα δημοτών, δεν κατέστη δυνατή η συμμόρφωσή του προς αυτές.