Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020, 6:52:21 μμ
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020 20:30

Πρόσληψη πέντε γιατρών στο Γ. Νοσοκομείο Κιλκίς

Συντάκτης:

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ανακοίνωσε την πρόσληψη 5 ειδικευμένων ιατρών επί θητεία, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή Γιάννη Ανδρίτσου της 10ης Φεβρουαρίου 2020.

 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 14/02/2020-28/02/2020.

Πρόκειται για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, στον βαθμό του επιμελητή Β’ για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς και για τα τμήματα: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ και ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ.

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 14/02/2020ώρα 12.00 και λήγει στις 28/02/2020ώρα 12.00.