Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024, 6:48:26 μμ
Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010 06:34

Προστασία-Φύτευση-Αναψυχή

Η 21η Μαρτίου γιορτάζεται ως η παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας και φυσικά εμείς όπως και κάθε άλλος πολίτης αυτού του πλανήτη μόνο θετικές σκέψεις διατυπώνουμε για τη σημασία των δασών στη ζωή μας. Ιδιαίτερα στις μέρες μας με τις πανθομολογούμενες αρνητικές εξελίξεις στο περιβάλλον, αλλά και ο αγχώδης τρόπος ζωής μας οδηγεί στο μήνυμά μας για τα δάση μας: Προστασία – Φύτευση – Αναψυχή με κανόνες που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους με όρους αειφορίας.
Εμείς ως υπεύθυνη δημοτική παράταξη Κιλκίς «ΟΡΑΜΑ & ΔΡΑΣΗ» θεωρούμε υποχρέωση και να διατυπώσουμε και δεσμευθούμε για τοπικές πολιτικές που αφορούν τα δάση του δήμου Κιλκίς. Να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας από τώρα και να μας αξιολογήσουν κατά πόσο θα είμαστε χρήσιμοι για τον τόπο και τον ίδιο και στον τομέα των δασών.

Θεσμικά
Η λειτουργία του γραφείου περιβάλλοντος του δήμου Κιλκίς να ενεργοποιηθεί ώστε να:
- Σχεδιάζει και παρακολουθεί τις αστικές δενδροφυτεύσεις.
- Συνεργάζεται με το Δασαρχείο για δενδροφυτεύσεις..
- Συνεργάζεται με το Δασαρχείο και Πυροσβεστική για την προστασία από πυρκαγιές.
Στην επικράτεια του δήμου Κιλκίς υπάρχουν σημαντικά δάση και αλσύλλια τόσο περιαστικά όσο και στα χωριά χωρίς φροντίδα και αξιοποίηση όπως στο λόφο Αγ. Γεωργίου, Ηρώων, περιοχή Στρατόπεδο Καμπάνη, Ξηρόβρυση, Λεβεντοχωρίου και στο σύνολο των χωριών μας.
Οφείλουμε να φροντίζουμε για:
- Προστασία από πυρκαγιές και ασθένειες των δέντρων.
- Φυτεύσεις με πρόγραμμα και ιδιαίτερα στο λόφο Αγ. Γεωργίου.
- Αξιοποίηση για άθληση – αναψυχή και άλλες ήπιες δραστηριότητες που δεν πρέπει να υπερβαίνουν το βαθμό αναψυχικής χρήσεως
Προτείνουμε ακόμη:
- Αξιοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τη δημιουργία αστικού πρασίνου και δενδροφυτεύσεις στις οδούς και πλατείες της πόλης.
- Τη μεταφορά υπογείων νερών της πόλης στο λόφο Αγ. Γεωργίου για να διευκολυνθεί και διασφαλισθεί αποτελεσματικά η δενδροφύτευσή του.
Θεωρούμε σημαντικές και με προτεραιότητα έργα και ενέργειες που αφορούν τα δάση και τα αλσύλλια του δήμου Κιλκίς για Προστασία – Φυτεύσεις – Αναψυχή πολιτών.