Τρίτη, 21 Μαΐου 2024, 12:38:15 πμ
Τετάρτη, 08 Απριλίου 2009 07:33

Προθεσμία δέκα ημερών για αλλαγές στο έντυπο Ε9

Προθεσμία δέκα ημερών δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, προκειμένου να διορθώσουν τα λάθη τους μέσω του ειδικά διαμορφωμένου τηλεφωνικού κέντρου. Τις επόμενες ημέρες θα λάβουν ειδική επιστολή με την οποία θα ζητείται από τους φορολογουμένους να επικοινωνήσουν με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές στο Ε9 για να μπορέσει στη συνέχεια να γίνει εκκαθάριση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.


Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών άνοιξε τις ηλεκτρονικές πύλες του, προκειμένου να υποβληθεί το έντυπο Ε9 από τους υπόχρεους φορολογουμένους μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet.
Ως καταληκτικές ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έχουν οριστεί ίδιες με αυτές της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτής στο σύστημα ΤΑΧΙSnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα- φυσικό ή νομικό πρόσωπο μοναδικού αριθμού καταχώρησης δήλωσης.
Σημειωτέον ότι μπορούν από εφέτος οι φορολογούμενοι - υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) να το υποβάλουν ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα από το βασικό έντυπο Ε1, κάτι το οποίο πέρυσι δεν ίσχυε. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, τόσο το έντυπο Ε9 όσο και το Ε1 θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στις ημερομηνίες που έχουν προβλεφθεί για τη φορολογική δήλωση.