Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024, 3:42:21 πμ
Τετάρτη, 09 Ιανουαρίου 2008 09:54

Πρώτη πανελλαδικά η Κεντρική Μακεδονία

Την πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθηγητής, Γιώργος Τσιότρας.
Ο κ. Τσιότρας τόνισε ότι «ένα χρόνο πριν την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας είναι το μόνο Πρόγραμμα στη χώρα που, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ξεπέρασε στο επίπεδο της απορρόφησης το φράγμα του 80%, κατακτώντας έτσι την πρώτη θέση με τη μεγαλύτερη επίδοση τόσο μεταξύ όλων των Περιφερειακών όσο και όλων των Τομεακών Προγραμμάτων με ποσοστό επιλέξιμων πληρωμών προς συγχρηματοδότηση  81,18%.
 Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο κατά 6% του μέσου όρου απορρόφησης όλων των Προγραμμάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, δείγμα της συνεπούς και άοκνης προσπάθειας που καταβλήθηκε για να φτάσουμε στο στόχο μας που είναι η πλήρης αξιοποίηση όλων των κοινοτικών κονδυλίων που διατέθηκαν για την περιοχή μας. Η επίδοση του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας στο κλείσιμο του 2007 το κατατάσσει επίσης στη πρώτη θέση όσον αφορά την υπερκάλυψη του στόχου της μη απώλειας πόρων με βάση τον κανόνα ν+2, με ποσοστό 9,16%. Φτάσαμε να υλοποιήσουμε με απόλυτη επιτυχία το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, παρότι οι δείκτες όταν το παραλάβαμε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια ήταν αποκαρδιωτικοί (απορρόφηση 15%)».
Οι δείκτες υλοποίησης του Προγράμματος στο κλείσιμο του 2007 έχουν ως εξής:
- Ενεργοποίηση: 1.818 εκ. _ ή 148% της δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος.
- Εντάξεις Πράξεων: 1.516 πράξεις προϋπολογισμού 1.768 εκ. _ ή 144% της δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος.
- Συμβασιοποίηση: 1.447 εκ. _ ή 117.8% της δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος
- Απορρόφηση: 996,7 εκ. _ ή 81,18% της δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος

Εργα
Ο κ. Τσιότρας αναφέρθηκε και στα ολοκληρωμένα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας:
- Ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις σε μήκος 642 χλμ. του περιφερειακού οδικού δικτύου.
- Βελτιώθηκαν και επεκτάθηκαν δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης που συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση 193.000 κατοίκων της Περιφέρειας, ενώ στη λήξη του 2008, αποκαθίστανται 260 χωματερές.
- Αναβαθμίστηκαν 11 Νοσοκομεία και 30 Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη την Περιφέρεια, κατασκευάστηκαν, επεκτάθηκαν και εκσυγχρονίσθηκαν 43 σχολικά συγκροτήματα, με 457 νέες αίθουσες διδασκαλίας και 140 βοηθητικές αίθουσες.
- Με παρεμβάσεις σε 28 σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, σε 19 Ιερές Μονές και στο Πρωτάτο του Αγίου Όρους, αποκαθίσταται, συντηρείται και προστατεύεται το απαράμιλλο ιστορικό απόθεμα της Κεντρικής Μακεδονίας.
- Από τα προγράμματα Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης, ωφελήθηκαν και συνεχίζουν να ωφελούνται πάνω από 16.235 βρέφη και παιδιά, ηλικιωμένοι, καθώς και παιδιά με ειδικές ανάγκες.
- Δημιουργήθηκαν και διατηρήθηκαν πάνω από 880 θέσεις εργασίας που απευθύνονταν σχεδόν αποκλειστικά σε γυναίκες, ενώ  περισσότεροι από 1.230 άνεργοι και άτομα κοινωνικά ευπαθών ομάδων πληθυσμού έχουν ήδη ωφεληθεί από την ένταξή τους σε προγράμματα προώθησης της απασχόλησης.
- Στην Αγροτική Ανάπτυξη συμβάλει η βελτίωση των συνθηκών άρδευσης στο 36% των αρδευόμενων εκτάσεων της Περιφέρειας, καθώς και η αναδιοργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής με την ολοκλήρωση 1.456 επενδυτικών σχεδίων.
- Ολοκληρώθηκαν 2.406 ιδιωτικές επενδύσεις που επιχορηγήθηκαν από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας με 133,6 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Από την ολοκλήρωση των επενδύσεων δημιουργήθηκαν 5.300 νέες θέσεις εργασίας.

Δ’ ΚΠΣ
Ανακοινώνοντας τα χρηματοδοτικά στοιχεία για την Τέταρτη Προγραμματική Περίοδο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Τσιότρας επισήμανε: «Η συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ Δημόσια Δαπάνη του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κεντρική Μακεδονία ανέρχεται σε 2,138 δισ. ευρώ,  η οποία αντιστοιχεί σε Κοινοτική Συμμετοχή 1,774 δισ. ευρώ και Εθνική Συμμετοχή 364 εκ. ευρώ. Επίσης, προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση (από ΠΔΕ) ύψους 669 εκ. ευρώ για την κάλυψη των προσδοκόμενων εσόδων των έργων καθώς και του προϋπολογισμού των έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ. Επίσης, προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους 993 εκ. ευρώ από το ΕΚΤ και 970 εκ. ευρώ από το ΕΓΤΠΕ. Έτσι, η συνολική προβλεπόμενη χρηματοδότηση για την Κεντρική Μακεδονία ανέρχεται σε 4,8 δισ. ευρώ».
Οι άξονες προτεραιότητας στην Τέταρτη Προγραμματική Περίοδο είναι:
1. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας.
2. Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα.
3. Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.
4. Τεχνική υποστήριξη.
Επίσης, ο κ. Τσιότρας ανακοίνωσε και 17 κατηγορίες παρεμβάσεων που θα γίνουν στο πλαίσιο του Δ’ ΚΠΣ:
1. Έρευνα και τεχνολογική Ανάπτυξη (R&TD),καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
2. Κοινωνία της πληροφορίας.
3. Μεταφορές.
4. Ενέργεια.
5. Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων.
6. Τουρισμός.
7. Πολιτισμός.
8. Αστική και αγροτική αναγέννηση.
9. Βελτιώνοντας την πρόσβαση στην απασχόληση και την διατήρηση των θέσεων εργασίας.
10. Επένδυση σε κοινωνικές υποδομές.
11. Ενδυναμώνοντας την θεσμική ικανότητα σε εθνικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
12. Τεχνική Βοήθεια.