Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, 12:23:08 πμ
Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2008 06:23

Πρώτο Επιστημονικό Συνέδριο Θρακιωτών

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ανατολικής Ρωμυλίας (Π.Ο.Σ.Α.Ρ), εκπροσωπούσα το σύνολο των 86 τοπικών συλλόγων, οργανώνει το 1ο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Ιστορία και Πολιτισμός της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης)» στην πόλη της Κομοτηνής, από τις 4-6 Απριλίου του 2008.

Σκοπός του Συνεδρίου, στο οποίο θα παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους δεκαοκτώ ειδικοί και καθιερωμένοι επιστήμονες, προσκεκλημένοι από την Π.Ο.Σ.Α.Ρ., θα επιδιώξει να θέσει με συστηματικό και έγκυρο τρόπο τα σχετικά δεδομένα της ιστορίας της Θράκης από τα αρχαία χρόνια ως τη δημιουργία της Ανατολικής Ρωμυλίας και όσα επακολούθησαν. Πέραν του ευρύτατου αυτού ιστορικού πλαισίου, εκτενή στοιχεία θα παρουσιαστούν για την δημογραφική παρουσία των Ελλήνων κατά τον 19ο αι., τομείς της παραγωγής, της λαογραφίας, της γλώσσας, της εκπαίδευσης, της τέχνης και της παράδοσης της περιοχής της Ανατολικής Ρωμυλίας, καθώς και πλευρές της εγκατάστασης των Ανατολικορωμυλιωτών στο ελληνικό κράτος.
Με την έκδοση  των πρακτικών του συνεδρίου, η ΠΟΣΑΡ φιλοδοξεί να προσφέρει στον κάθε Ανατολικορωμυλιώτη, αλλά και στον κάθε ενδιαφερόμενο, όχι μόνον γνώσεις, αλλά και στοιχεία ταυτότητας και αυτοσυνειδησίας για τις σημερινές και επερχόμενες γενιές των Ανατολικορωμυλιωτών, πράγμα που, φυσικά, θα ολοκληρωθεί στο μέλλον, καθώς η ΠΟΣΑΡ προγραμματίζει να δώσει συνέχεια στην προσπάθεια αυτή.
Στόχος της ΠΟΣΑΡ, μάλιστα, δεν είναι μόνον να εμβαθύνει με τον τρόπο αυτό στα θέματα της Ανατολικής Ρωμυλίας, αλλά και να τα διευρύνει στο σύνολο της Θράκης, με την πρωτοβουλία της να προτείνει στο 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Θρακιωτών (Διδυμότειχο, Ιούνιος 2006) την προώθηση της πολιτιστικής ενοποίησης των Οργανώσεων του Θρακικού Ελληνισμού
Στο Συνέδριο προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας, Πολιτισμού και Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και εκπρόσωποι βουλγαροελληνικών συλλόγων και των Θρακικών Ομοσπονδιών, και εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των συλλόγων που ανήκουν στην ΠΟΣΑΡ.
Η ΠΟΣΑΡ απευθύνει πρόσκληση προς κάθε Ανατολικορωμυλιώτη να συμμετάσχει με δήλωσή του.