Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024, 3:58:22 μμ
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009 11:04

Ψηφιακή σύγκλιση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Ειδικά προγράμματα για την ψηφιακή σύγκλιση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με στοχευμένες δράσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα περιλαμβάνει το ΕΣΠΑ, όπως αποκάλυψε ο Πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ Γιώργος Αλ. Σουφλιάς σε ομιλία του σε ημερίδα με θέμα "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Αναδυόμενο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον" που διοργανωσε χθες η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.


Στην αρχή της ομιλίας του, ο κ. Σουφλιάς παρουσίασε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως οι δικτυακοί τόποι που παρέχουν πληροφόρηση προς όλες τις κατευθύνσεις (πελάτες, προμηθευτές). η πιστοποίηση της ασφάλειας των προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές, η αυτοματοποίηση των καθέτων διαδικασιών σε όλες τις φάσεις του προϊόντος και η μείωση κόστους των επαναλαμβανόμενων εμπορικών δραστηριοτήτων, μέσω της τυποποίησης και επιτάχυνσης του τρόπου διεξαγωγής τους. Ο πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ σημείωσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πρόταση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η οποία αφορά την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων και μεγάλων-πολυεθνικών επιχειρήσεων για τη διευκόλυνση πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.
Αναγνώρισε ωστόσο ότι οι ΜΜΕ δεν αξιοποιούν τις δυνατότητες του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, ιδίως για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών προμηθειών, παραγωγής και πωλήσεων, όπως τις αξιοποιούν οι μεγάλες επιχειρήσεις, γεγονός που οφείλεται σε πολλούς λόγους και εμπόδια, όπως η έλλειψη γνώσεων και κατάρτισης σε επίπεδο διοίκησης και προσωπικού, η έλλειψη εμπιστοσύνης σχετικά με την ασφάλεια των συναλλαγών και τον τρόπο πληρωμής, το υψηλό κόστος επένδυσης, το περίπλοκο ή ανεπαρκές σε ορισμένες περιπτώσεις θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, ο ΕΟΜΜΕΧ, εφαρμόζοντας την Κυβερνητική πολιτική, και κινούμενος πάντα κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει προκηρύξει πρόγραμμα ενίσχυσης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, με γνώμονα πέραν των άλλων και την καινοτομία και την προώθηση στο μέτρο του εφικτού του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Επιπλέον, όπως επισήμανε ο κ. Σουφλιάς, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, έχουν ήδη προκηρυχθεί προγράμματα για την ψηφιακή σύγκλιση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σ΄ αυτό το πρώτο στάδιο, απευθύνονται σε Δημόσιους φορείς και Υπουργεία, αλλά θα επακολουθήσουν και άλλα, με στοχευμένες δράσεις για τις επιχειρήσεις.
Και ο Πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ έκλεισε εκτιμώντας ότι πρέπει να προσανατολιστούμε στους εξής άξονες:
- Τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
- Την ηλεκτρονικοποίηση των κρατικών προμηθειών και των συναλλαγών του κράτους με τις επιχειρήσεις.
- Την πιστοποίηση και προτυποποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και προϊόντων.
- Τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη επιχειρήσεων της νέας οικονομίας.
- Την πληροφόρηση, κατάρτιση και παροχή συμβουλών στις MME.
- Την επιδότηση επιχειρήσεων, ιδιαίτερα δε των μικρών επιχειρήσεων για την υιοθέτηση τεχνολογιών και πρακτικών του Hλεκτρονικού Eπιχειρείν.