Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024, 2:37:21 μμ
Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022 18:47

Στη Δοϊράνη η πρώτη παγκοσμίως καταγραφή νέου είδους φυτού για την επιστήμη, του Verbascum salicifolium

Στην περιοχή της λίμνης Δοϊράνης, στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, έγινε η πρώτη – σε παγκόσμιο επίπεδο – καταγραφή ενός νέου φυτικού είδους για την επιστήμη, στο επιστημονικό περιοδικό Phytotaxa, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

 

       Πρόκειται για το Verbascum salicifolium (Βερμπάσκο το ιτεόφυλλο), το οποίο έχει καταγραφεί μόνο στη λίμνη Δοϊράνη.

       Πλέον, όπως εξηγεί ο γεωπόνος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Βασίλης Ιωαννίδης «έχει πιστοποιηθεί ότι το συγκεκριμένο είναι μοναδικό και σύμφωνα με την έρευνα αποτελεί νέο είδος για την επιστήμη».

        Η ονομασία δόθηκε στο είδος από το σχήμα των φύλλων της βάσης του. Πρόκειται για διετές είδος το οποίο τον πρώτο χρόνο ολοκληρώνει την ανάπτυξή του με τον ρόδακα στο έδαφος και τον δεύτερο χρόνο αναπτύσσει τους ανθοφόρους βλαστούς.

          Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Άρη Ζωγραφίδη, Ελένη Λιβέρη, Βασίλη Ιωαννίδη και Παναγιώτη Δημόπουλου το είδος αναπτύσσεται σε περιοχή με έντονες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις (καλλιεργούμενες εκτάσεις, οδικό δίκτυο), που σε συνδυασμό με το μικρό του ενδιαίτημα το καθιστά ευάλωτο και γι’ αυτό γίνεται και πρόταση για την ένταξή του στην λίστα των απειλούμενων ειδών IUCN Red List με τον χαρακτηρισμό, είδος που κινδυνεύει άμεσα με αφανισμό (Critically Endangered).

       Η περιοχή των καταγραφών του είδους περιορίζεται αυτή την στιγμή μόνο σε συγκεκριμένα σημεία της παρόχθιας ζώνης της λίμνης Δοϊράνης, σε μεμονωμένα σημεία και με μεγάλους πληθυσμούς, γεγονός που δείχνει πώς ευνοείται από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως ενδημικό είδος της ελληνικής χλωρίδας καθώς και ως είδος με περιορισμένη εξάπλωση.-