Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023, 8:25:18 μμ
Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023 11:37

Στην Π.Ε. Κιλκίς το μεγαλύτερο ποσοστό άδειων νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το 2023, σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το 89,5% του συνόλου των αδειών νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το 2023 σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν από το αρμόδιο υπουργείο (σ.σ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) σε αμπελοκαλλιεργητές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

          Αναλυτικότερα, σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν άδειες νέων φυτεύσεων για συνολικά 471,2 στρέμματα και απ’ αυτά, το “μερίδιο” της Π.Ε. Κιλκίς αντιστοιχεί σε 421,9 στρέμματα.   Σε πανελλήνιο επίπεδο, (5.200 στρέμματα), η Π.Ε. Κιλκίς, έλαβε το 9% του συνόλου.

          Πρόκειται για μία σημαντική -για το αμπελοτόπι της Π.Ε. Κιλκίς και τους αμπελοκαλλιεργητές, καθώς και για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της ΠΕ Κιλκίς – εξέλιξη, η οποία αναδεικνύει τη συστηματική, μεθοδική και υπεύθυνη δουλειά που γίνεται από τα προαναφερόμενα μέρη.

          Είναι δε, χαρακτηριστική των προσπαθειών που καταβάλλει το ανθρώπινο δυναμικό της ΔΑΟΚ για την ενδυνάμωση της αµπελοκαλλιέργειας.

          Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει την έντονη δυναμική που αναπτύσσει η αμπελουργία στην Π.Ε. Κιλκίς, καθώς και την επιρροή όπως και την αλληλεπίδρασή της με την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής, έχοντας ως επίκεντρο τον άνθρωπο και την ευηµερία του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ομάδα Παραγωγών “Εύφορη Γη” που έχει συμβάλλει στην αλλαγή του αμπελοοινικού τοπίου στην περιοχή.

          Είναι δε, ενδεικτική της τάσης που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, στον “πυρήνα” της οποίας εντοπίζεται η σημαντική ζήτηση των οινοποιείων της Ελλάδας  για τα σταφύλια που προέρχονται από την περιοχή της Π.Ε. Κιλκίς. Αυτή ακριβώς η ζήτηση λειτουργεί ενισχυτικά ως προς την περαιτέρω ενεργοποίηση της επιθυμίας των αμπελοκαλλιεργητών της αμπελουργικής ζώνης του Κιλκίς να ζητήσουν περισσότερες άδειες  φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.