Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024, 11:43:35 μμ
Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2008 13:31

Στις Ενώσεις η διαδικασία της εξισωτικής αποζημίωσης

Η ανάληψη εργασιών της εξισωτικής αποζημίωσης για το έτος 2007, διαδικασία η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά από την Ένωση, απασχόλησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ Κιλκίς, στην τελευταία του συνεδρίαση.
Φορέας υλοποίησης και πληρωμής της παραπάνω αποζημίωσης είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και γιαυτό το λόγο οι Ενώσεις θα προσχωρούν σε συλλογή και καταχώρησης των αιτήσεων των υποψηφίων δικαιούχων, ώστε να υπάρξει μια αρχική προεκτύπωση της αίτησης εξισωτικής αποζημίωσης για κάθε απούντα, που θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του και τα αρχεία της εκμετάλλευσης του, όπως εμφανίζονται στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2007.

Για να δικαούται ο παραγωγός εξισωτική αποζημίωση για το 2007 πρέπει να έχει οπωσδήποτε υποβάλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2007 ανεξάρτητα αν έχει ή όχι δικαιώματα προς πληρωμή.
Οι τοπικές ΕΑΣ θα έχουν ως κύριο έργο τους να οργανώσουν συνεργεία για τη συλλογή των αιτήσεων, όπου συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά την εξισωτική αποζημίωση και η αίτηση θα υπογράφεται από τον παραγωγό. Εν συνεχεία οι Ενώσεις θα καταχωρούν τις αιτήσεις σε εφραμογή εγκατεστημένη στα συστήματά τους και κατόπιν των απαραίτητων ελέγχων και των διορθώσεων οι αιτήσει θα αποστέλλονται στο κεντρικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ με διαδικασία ανάλογη εκείνης των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης.
Ως προς την αποζημίωση θα ισχύσει η σχετική απόφαση της ΠΑΣΕΓΕΣ (καταβολή του συμβολικού ποσού 10 ευρώ ανά δήλωση + ΦΠΑ), ενώ η προθεσμία για την εξισωτική είναι μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2008.
Ομόφωνα αποφασίσθηκε επίσης ως προς τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης ότι η Ένωση μπορεί να εξυπηρετήσει τους παραγωγούς που επιθυμούν να προβούν σε μεταβιβάσεις. Σημειώνεται δε ότι αμέσως μετά ο κάθε παραγωγός είναι υπεύθυνος ο ίδιος να αποστείλει όλα τα σχετικά έγγραφα προς τον φορέα υλοποίησης, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έως 2 Απριλίου 2008.