Κυριακή, 21 Απριλίου 2024, 4:43:30 πμ
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024 13:21

Σύμβαση έργου με οικονομολόγο στην ΑΝΚΙ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού της προγράμματος LEADER, η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς ζητεί πτυχιούχο Σχολής Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ/ΤΕ) για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μέχρι τις 31/12/2024 με δυνατότητα παράτασης.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 στις 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά τα γραφεία της εταιρείας (Σόλωνος 13, Κιλκίς), ή/και να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 23410 25305 με τον Γενικό Διευθυντή / Συντονιστή ΟΤΔ LEADER, κ. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Η αναλυτική Πρόσκληση με τα Παραρτήματα αυτής βρίσκεται στην ιστοσελίδα: www.anki.gr.