Τρίτη, 28 Μαΐου 2024, 4:57:18 μμ
Παρασκευή, 21 Μαϊος 2010 20:25

Συμφωνία υλοποίησης μεγάλων έργων στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη» (ΕΣΠΑ 2007-2013), το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισαν να συνυπογράψουν την «Επιχειρησιακή Συμφωνία Υλοποίησης».

Στη συμφωνία, που υπέγραψαν η Υπουργός, κ. Λούκα Κατσέλη και η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας, Μαρία Λιονή, προβλέπεται η εξειδίκευση των δράσεων και μεθόδων για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2007 – 2013, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία υλοποίηση του Προγράμματος και να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις σε προτεραιότητες που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού προτύπου της Κεντρικής Μακεδονίας. Εξειδικεύεται έτσι τόσο το περιφερειακό πρόγραμμα, όσο και τα τομεακά για την περιοχή, ενώ παράλληλα ενσωματώνονται και οι εθνικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις σε επίπεδο Περιφέρειας. Κεντρικός στόχος είναι η αύξηση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, σε όφελος της περιοχής και των πολιτών, της ανάπτυξης και επίτευξης των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί.
Στο πλαίσιο αυτό εκχωρήθηκαν στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνολικά 1.220.269.794 ευρώ. Όπως δήλωσε η κ. Λιονή, «κάνουμε από κοινού με την Κυβέρνηση μεγάλη προσπάθεια ώστε να απορροφήσουμε τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και να υλοποιήσουμε με αυτά έργα και δράσεις για όλους τους πολίτες, με αναπτυξιακό χαρακτήρα για τον τόπο και με κατεύθυνση στην κάλυψη σημαντικότατων αναγκών που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία πρέπει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες και να αξιοποιήσουμε γρήγορα και συνάμα ορθολογικά και με απόλυτη διαφάνεια τα σημαντικά κονδύλια που μας διατίθενται. Η εξειδίκευση έγινε, τα κονδύλια είναι συγκεκριμένα και ήδη μια σειρά από προσκλήσεις είναι ανοιχτές. Περιμένουμε μεγαλύτερη ενεργοποίηση των ενδιαφερομένων, ώστε με ώριμες μελέτες να ενταχθούν έργα που τα έχει ανάγκη ο τόπος, να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν εγκαίρως και με ποιοτικές προδιαγραφές. Επαναλαμβάνω πως το ΕΣΠΑ είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για την Κεντρική Μακεδονία, ώστε να καλύψει ελλειμματικές καταστάσεις που αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξή της, αλλά και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, ώστε να διασφαλίσει η περιοχή και οι κάτοικοι ένα καλύτερο μέλλον».
Η κατανομή της κοινοτικής συνδρομής των 1.220.269.794 ευρώ ανά θεματική προτεραιότητα έχει ως εξής:
- Σιδηρόδρομοι (ΤΕΝ-Τ Διευρωπαϊκά Δίκτυα): 41.500.000 ευρώ
- Αυτοκινητόδρομοι (ΕΔΑ Μεταφορών): 76.674.298 ευρώ.
- Αυτοκινητόδρομοι (ΕΥΔ ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας): 84.345.702 ευρώ.
- Αυτοκινητόδρομοι (ΤΕΝ-Τ Διευρωπαϊκά Δίκτυα): 52.290.000 ευρώ.
- Περιφερειακές και τοπικές οδοί: 79.680.000 ευρώ.
- Λιμένες: 5.800.000 ευρώ.
- Υποδομή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης: 3.730.852 ευρώ.
- Αλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας: 421.317 ευρώ.
- Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων: 65.869.000 ευρώ.
- Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό): 36.736.001 ευρώ.
- Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης: 1.660.000 ευρώ.
- Προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και μείωση των επιπτώσεων: 415.000 ευρώ.
- Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης: 2.490.000 ευρώ.
- Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας: 11.883.259 ευρώ.
- Προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών (ΕΥΔ ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας): 268.090.000 ευρώ.
- Πρόληψη κινδύνων (αντιπλημμυρική προστασία): 10.776.493 ευρώ.
- Αλλα μέτρα για τη διατήρηση της κατάστασης του περιβάλλοντος: 1.215.808 ευρώ.
- Συνδρομή στη βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών: 2.075.000 ευρώ.
- Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς: 111.635.000 ευρώ.
- Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών: 39.840.000 ευρώ.
- Συνδρομή στη βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών: 8.300.000 ευρώ.
- Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση: 88.810.000 ευρώ.
- Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία (προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» κτλ.: 16.600.000 ευρώ.
- Υποδομές εκπαίδευσης: 119.520.000 ευρώ.
- Υποδομές υγείας: 49.800.000 ευρώ.
- Άλλες κοινωνικές υποδομές: 25.730.000 ευρώ.
- Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση (Τεχνική Υποστήριξη Προγράμματος): 8.290.274 ευρώ.
- Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία (Τεχνική Υποστήριξη Προγράμματος): 6.091.790 ευρώ.
Στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2007 – 2013 είναι ενταγμένα ήδη μια σειρά από σημαντικά έργα στους περισσότερους άξονες προτεραιότητας, ενώ μέσω των ανοιχτών προσκλήσεων εντάσσονται συνεχώς νέα.
Μεταξύ των ενταγμένων έργων ορισμένα από τα σπουδαιότερα είναι: οδικό τμήμα Ποτίδαιας – Κασσανδρείας, οδικός άξονας Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη (από Ασσηρο μέχρι Ν. Σάντα), οδικός άξονας Σέρρες – Αμφίπολη, αποπεράτωση παράκαμψης Εδεσσας, αποπεράτωση τμήματος Παραλίμνης, σιδηροδρομική γραμμή Πολύκαστρο – Ειδομένη, σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης, ΧΥΤΑ Αλμωπίας, αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νομού Πέλλας, μετρό Θεσσαλονίκης, έργα στα νοσοκομεία Κατερίνης και Εδεσσας και δημιουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στη Νέα Καλλικράτεια, ανάπλαση της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών, όπως και του Αρχαιολογικού Χώρου Πέλλας. Επίσης ορισμένα σημαντικά έργα υπό αξιολόγηση είναι η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή της εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης με τον άξονα ΠΑΘΕ και η βελτίωση και αναβάθμιση του ανισόπεδου κόμβου στο Κλειδί Ημαθίας (Εγνατία Οδός).