Κυριακή, 14 Απριλίου 2024, 2:57:16 μμ
Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2024 13:27

Συνάντηση του Μηνά Παπαδόπουλου με τον Διευθυντή της ΔΙΒΙΠΕ Κιλκίς

Συνάντηση  με  τον  διευθυντή  της Διαχείρισης  Βιομηχανικής περιοχής Κιλκις  Α.Ε. (ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ) κ. Δημητριάδη,  είχε  σήμερα  ο  πρόεδρος  της  ΔΕΕΠ  Ν.Δ  ν. Κιλκίς κ. Παπαδόπουλος  Μηνάς, ο  Τομεάρχης  Παιδείας  της  ΔΕΕΠ  κ. Λιναρδάκης  Ιωάννης   και  ο  Τομεάρχης  Υποδομών κ. Νικόλαος Τατίδης.

Με  αφορμή  την  συζήτηση  και  αναδιοργάνωση  των  ΕΠΑΛ,  έγινε  μια  γόνιμη  συζήτηση  για  την  προτεραιότητα  κατάρτισης  και  γνώσεων  που  σχετίζονται  με  θέσεις  εργασίας  στην  ΒΙ.ΠΕ  Κιλκίς.

Σε σχετική ανακοίνωση της ΔΕΕΠ Κιλκίς της Νέας Δημοκρατίας:

Συζητήσαμε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) που   προσδιορίζει 8 Επίπεδα για την κατάταξη των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποκτώνται στο πλαίσιο των συστημάτων τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

 Η ταχεία ανάπτυξη των Εθνικών Πλαισίων Προσόντων  (NQF) και η σύνδεσή τους με το EQF επηρεάζει όλο και περισσότερο τη σύνταξη των προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικών προσόντων, σηματοδοτώντας έτσι το γεγονός ότι η προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων έχει γίνει ευρέως αποδεκτή ως η βάση για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα (2020). Οι γενικοί στόχοι είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης - κατάρτισης και του κόσμου της εργασίας, η προαγωγή της ποιότητας, της καινοτομίας και της διεθνοποίησης των ιδρυμάτων  και η καθιέρωση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και περιφερειακών τοπικών αρχών που είναι επιφορτισμένες με τη διαπίστευση των φορέων κατάρτισης, την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασφάλιση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών που θα αναπτυχθούν μέσα από μεθόδους και εργαλεία που στοχεύουν στη συνεχή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των μαθησιακών δραστηριοτήτων.