Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024, 9:29:49 μμ
Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2007 10:20

Συνεδρίαση Δ.Σ.του Επιμελητήρίου

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Κιλκίς στις 26 Σεπτεμβρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κιλκίς, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση για τις ενέργειες και δράσεις της Διοίκησης του Επιμελητηρίου.
2. Έγκριση σύστασης Συλλόγου ¨ Ταμείο Αλληλοβοήθειας Μελών Επιμελητηρίου Κιλκίς ¨. Ενέργειες.
3. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
4. Έγκριση προγραμμάτων Επιμελητηρίου Κιλκίς στο πλαίσιο του INTERREG III,
ΕΛΛΑΔΑ – FYROM.
5. Συμμετοχή του Επιμελητηρίου και επιχειρήσεων σε εκθέσεις του εξωτερικού.
6. Κοπή πίτας 2008. Βράβευση επιχειρήσεων.
7. Ανακοινώσεις.