Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024, 3:02:47 πμ
Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2007 11:32

Σύσταση Κέντρου Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από το Δήμο Κιλκίς

Ημερίδα με θέμα την Σύσταση Κέντρου Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο. Την ημερίδα παρακολούθησε και ο δήμαρχος Κιλκίς κ. Τερζίδης, ο οποίος επεσήμανε ότι πρόκειται για μια σπουδαία πρωτοβουλία, στα πλαίσια της ανάπλασης της περιοχής των Στενημαχήτικων του Δήμου Κιλκίς και κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να επωφεληθούν από τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που τους δίνονται.


Σκοπός του έργου είναι η παροχή συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών  με στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση των ενεργειών υποστήριξης σε θέματα απασχόλησης, εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης σε άτομα τα οποία χαρακτηρίζονται αποκλεισμένα, μέσω της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών που θα προσφέρουν οι επιστήμονες του γραφείου.
Το Κέντρο απευθύνεται στις ομάδες:
- Άνεργοι και υποαπασχολούμενοι
- Ειδικές Πληθυσμιακές Ομάδες όπως:
- Παλιννοστούντες
- Μετανάστες
o Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45
o Άνεργοι άνω των 55
o Λοιπές κατηγορίες ανέργων σε περιοχές ή κλάδους υψηλής ανεργίας

Υπηρεσίες
Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο είναι:
Ί Συμβουλευτική σε θέματα απασχόλησης και σχεδιασμού/ αλλαγής επαγγελματικής σταδιοδρομίας (επαγγελματικός προσανατολισμός)
Ί Εκπαίδευση στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας
Ί Διαρκή πληροφόρηση  για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και ένταξης στην απασχόληση
Ί Παροχή νομικής στήριξης για θέματα εργατικής νομοθεσίας, ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου
Ί Ψυχοκοινωνική στήριξη  για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και την αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να παρεμποδίζουν την ένταξη στην αγορά εργασίας    
Προβλέπεται ότι θα ωφεληθούν 224 άτομα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενώ μέχρι σήμερα 12 άνεργοι ωφελούμενοι δημιούργησαν την δική τους επιχείρηση, εκμεταλλευόμενοι το πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε)  του Ο.Α.Ε.Δ. και 13 άνεργοι απορροφήθηκαν  σε ιδιωτικές επιχειρήσεις του Δήμου Κιλκίς επιδοτούμενοι από το  πρόγραμμα των Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε) του Ο.Α.Ε.Δ.
Επιπλέον 25 άνεργοι θα αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία από τα προγράμματα STAGE σε θέσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου φορέα
Μέχρι και σήμερα 148 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και δήλωσαν συμμετοχή.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 395.000,00 ευρώ.