Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024, 12:25:21 πμ
Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2024 19:40

Την Τρίτη 6/2 συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς, Χρήστος Χατζημλάδης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 6  Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 17:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (2ος όροφος) του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Επικύρωση πρακτικού συνεδρίασης Δ.Σ. αριθ. 27/13.12.2023 (Εισηγήτρια: Αγγελική Παυλίδου – Αν. Δοικ/κή Προϊσταμένη).

2. Ενέργειες και δράσεις Διοίκησης  Επιμελητηρίου Κιλκίς. Ενημέρωση. (Εισηγητής: Χατζημλάδης Χρήστος – Πρόεδρος).

3. Συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα ΟΑΕΔ (Εισηγητής: Χατζημλάδης Χρήστος – Πρόεδρος).

4. Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη στο Επιμελητήριο (Ν.4497/2017, άρθρο 80, παρ. 5). Απόφαση. (Εισηγητής: Χατζημλάδης Χρήστος  – Πρόεδρος).

5. Ανακοινώσεις – Επισημάνσεις  Μελών Δ.Σ.