Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2023, 7:42:42 πμ
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2008 12:01

To Ράντσο σε διεθνές συνέδριο τουρισμού στην Ισπανία

 Δυναμικό παρών έδωσε το Ράντσο Κιλκίς σε διεθνές συνέδριο τουρισμού, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Villarcayo της Ισπανίας, στις 26 και 27 Φεβρουαρίου, στα πλαίσια διακρατικού προγράμματος του Leader+, που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Κιλκίς A.E., με στόχο να αναπτυχθεί και να προωθηθεί η ποιότητα ως δυναμικός συντελεστής τοπικής ανάπτυξης.
Ο Σωτήρης Πατσιούρας παρουσίασε τις δραστηριότητες του Ράντσου Κιλκίς σε 100 περίπου επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού από την Ισπανία, την Ιταλία και την Γαλλία.
Συμμετείχε, επίσης, σε ομάδες εργασίας (workshops) με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με επιχειρηματίες του τουριστικού τομέα πολλοί εκ των οποίων, αξιολογώντας θετικά τις ελκυστικές και ποιοτικές υπηρεσίες του Ράντσου, εκδήλωσαν ήδη το ενδιαφέρον τους για συνεργασία.
Το Ράντσο Κιλκίς, ως μέλος του Δικτύου Επιχειρήσεων «Ποιοτική Υπεροχή Κιλκίς», που σύστησε η ΑΝ.ΚΙ. στα πλαίσια του Leader+, εφαρμόζει μια αέναη προσπάθεια διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας και του εύρους των υπηρεσιών του και θα επιδιώξει να πιστοποιηθεί με το "Σήμα Ευρωπαϊκής Τοπικής Ποιότητας", ώστε να καταστεί αναγνωρίσιμη ποιοτική επιχείρηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.