Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024, 12:59:58 μμ
Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2007 09:50

Τροποποίηση Οργανισμού της Ψυχιατρικής Κλινικής

 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία τροποποίησης του Οργανισμού της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς  στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψυχαργώς» στο Υπ. Εσωτερικών, ύστερα από παρέμβαση που άσκησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κώστας Κιλτίδης.
Για την τροποποίηση του Οργανισμού λήφθηκαν υπόψη οι προτάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, της Δ΄ ΔΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Στο νέο Οργανισμό προβλέπεται η πλήρωση εννέα θέσεων ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού (2 ιατρών γενικής ιατρικής, 1 ψυχολόγου, 1 κοινωνικού λειτουργού, 5 νοσηλευτών).