Κυριακή, 19 Μαΐου 2024, 8:38:14 μμ
Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2007 13:15

Χρέη 500-600 χιλ ευρώ από περσινά απλήρωτα έργα στα Κρούσια

Μετά από μακρά και διεξοδική συζήτηση εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο ο ισολογισμός του οικονομικού έτους 2006 του Δήμου Κρουσίων.
Η έγκριση του ισολογισμού έγινε με σχετική καθυστέρηση αφού το Δημοτικό Συμβούλιο περίμενε την ολοκλήρωση της έκθεσης των ορκωτών λογιστών, οι οποίοι και την παρουσίασαν σε συνεργασία πάντα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.

Από την έκθεση των λογιστών διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των οικονομικών υποχρεώσεων του δήμου ανέρχεται στο ποσό των 3.388.924,21 ευρώ. Ένα ποσό που απ’ όλες τις πλευρές χαρακτηρίσθηκε ως άμεσης πρωτεραιότητας για τα επόμενα χρόνια. Μια  υποχρέωση, δηλαδή, η οποία θα δυσκολέψει αισθητά την  αναπτυξιακή πορεία του δήμου. Κατά τη συζητήση του  θέματος διαπιστώθηκε και το πρόβλημα των υποχρεώσεων του δήμου προς τρίτους για την εκτέλεση έργων κατά την περυσινή χρονιά.
Από τις πρώτες εκτιμήσεις διαπιστώνεται ότι οι οφειλές αυτές ανέρχονται στο ποσό των 500-600 χιλιάδων ευρώ.

Άλλα θέματα
Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκε το θέμα των ανείσπρακτων οφειλών από δημοτικά τέλη. Διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες οφειλές “διαιωνίζονται” από τους ίδιους δημότες, γεγονός, το οποίο δημιουργεί έντονη δυσφορία από την κατάργηση του περί δικαίου αισθήματος. Για το θέμα αυτό η Δημοτική αρχή δήλωσε αποφασισμένη να θέσει τέλος στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση, δρομολογώντας τη διαδικασία είσπραξης των οφειλών.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Βασίλης Καραμπίδης και ο δήμαρχος Νεόφυτος Παπαδόπουλος ενημέρωσαν το σώμα για διάφορα θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης. Μεταξύ άλλων έγινε γνωστό ότι συνεχίζεται η μετεγγραφή των ακινήτων του δήμου στο Υποθηκοφυλακείο, ενώ τονίσθηκε η ανάγκη για δημιουργία λογιστικής αποθήκης στο δήμο.
Επίσης εγκρίθηκαν ομόφωνα ο απολογισμός του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Τερπύλλου και ο προϋπολογισμός του 2007 της ΑΔΕΑΚ (κύρια δράση το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι).
Με την τροποποίηση του προγράμματος “ΘΗΣΕΑΣ”, θα συνεχισθεί μέχρις αποπερατώσεως η κατασκευή του νέου δημαρχείου (Γυμνάσιο Τερπύλλου) με το εξασφαλισμένο ποσό των 665 χιλ. ευρώ. Εγκρίθηκε ο περιορισμός βοσκής στους οικισμούς Ποντοκερασιάς-Ελληνικού-Ισώματος που αφορά την προστασία των υλοτομηθέντων δασών. Τέλος αποφασίσθηκε η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες του δήμου. Οι συμβάσεις θα είναι 18μηνες και αφορούν στην πρόσληψη τριών εργατών καθαριότητας και ενός ηλεκτρολόγου.