Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024, 11:12:22 πμ
Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2007 09:53

Χρηματοδότηση ύψους 4,8 δισ. ευρώ από Δ’ ΚΠ

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης, στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Ε(2007) 5337).

Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθηγητής, Γιώργος Τσιότρας, «ύστερα από μια μακρόχρονη και επίπονη διαδικασία προετοιμασίας, που άρχισε και ολοκληρώθηκε εγκαίρως, η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατόρθωσε να εξασφαλίσει την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των περιφερειών της Μακεδονίας και Θράκης για την περίοδο 2007 – 2013. Εισερχόμαστε στη νέα, Τέταρτη Προγραμματική Περίοδο, στο Δ’ ΚΠΣ, με τα σημαντικότερα εφόδια, στη μεγαλύτερη προσπάθεια ανάπτυξης του τόπου μας και όλης της Βόρειας Ελλάδας, που έγινε ποτέ. Η Κεντρική Μακεδονία οριστικά πλέον θα λάβει για την περίοδο 2007 – 2013 συνολικό ποσό κοινοτικών ενισχύσεων ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεσμεύεται να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο σε όφελος όλων των πολιτών τα σημαντικότερα κονδύλια που δόθηκαν ποτέ για την ανάπτυξή της και να υλοποιήσει γρήγορα και ποιοτικά τη μεγάλη ευκαιρία να φτάσει η περιοχή στο στόχο της, που είναι η ένταξή της στις πλέον αναπτυγμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Θεωρώ ότι οι κόποι μας απέδωσαν καρπούς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε την αρτιότητα του προγράμματος που υποβάλαμε, γι’ αυτό άλλωστε και το ενέκρινε. Από εδώ και πέρα απαιτείται η συνεργασία όλων των φορέων της περιοχής, ώστε να δημιουργήσουμε το νέο τοπίο για την Κεντρική Μακεδονία του μέλλοντος».
Κεντρικός στόχος του Προγράμματος είναι η «δημιουργία μιας βιώσιμης, ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονομίας με έντονα εξωστρεφή προσανατολισμό και εσωτερική οικονομική, κοινωνική, χωρική και διοικητική συνοχή».
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κεντρική Μακεδονία ανέρχεται σε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ από το ΕΤΠΑ, και κατανέμεται στους βασικούς άξονες προτεραιότητας του προγράμματος, δηλαδή σε:
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
- ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Επίσης, προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 993 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΚΤ και 970 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΓΤΠΕ από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.
Έτσι, η συνολική προβλεπόμενη χρηματοδότηση για την Κεντρική Μακεδονία ανέρχεται σε 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας: http://pepkm.gr.