Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024, 7:37:40 μμ
Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2024 16:24

Υποχρεωτική η στείρωση όλων των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς ή η αποστολή γενετικού υλικού σε εξειδικευμένο εργαστήριο

Ο Δήμος Κιλκίς ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς (σκύλων – γατών)  για την υποχρέωσή τους βάσει του Ν.4830/2021, να μεριμνήσουν για την στείρωση του κάθε ζώου συντροφιάς τους ή σε συνεργασία με ιδιώτη – πιστοποιημένο κτηνίατρο της επιλογής τους να αποστείλουν γενετικό υλικό του ζώου στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ) του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.).

 

Σε διαφορετική περίπτωση προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις.

Για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς βρίσκεται σε ισχύ από τον Δήμο Κιλκίς πρόγραμμα φροντίδας (στείρωση και ηλεκτρονική σήμανση) προς διευκόλυνση των ιδιοκτητών τους.

Στο εν λόγω πρόγραμμα εντάσσονται:

Α. Δωρεάν  (α) κτηνοτρόφοι (μέχρι 3 θηλυκά σκυλιά) και

 (β) άτομα ειδικών κατηγοριών με αναπηρία πάνω από 67%, μέλη μονογονεϊκής, τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας (μέχρι 1 σκυλί).

Β. Με έκπτωση 50% άτομα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής (τηλέφωνα επικοινωνίας 23413 52230, 52243) τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες.