Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022, 3:23:22 πμ

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς

 

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Γραφείο Νομάρχη

Α. Παπανδρέου 3

23413 50100

Αντινομάρχης

23413 50107

Γενικός Γραμματέας

23413 50158

Γραμματεία Νομαρχιακών Συλλογικών Οργάνων

23413 50106

Πολιτική Προστασία23413 50159
Γραφείο Ειδικού Συμβούλου23413 50104
Δ/ΝΣΗ Προγραμματισμού23413 50161
Δ/ΝΣΗ Διοικητικών Υπηρεσιών
23413 50157
Δ/ΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών23413 50132
Δ/ΝΣΗ Πολιτισμού Τουρισμού & Αθλητισμού23413 50192
Δ/ΝΣΗ Αγροτικής Ανάπτυξης23413 50111
Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών23413 53250
Δ/ΝΣΗ Εμπορίου23413 53300
Δ/ΝΣΗ Κτηνιατρικής23413 53340
Δ/ΝΣΗ Πολεοδομίας και Περιβάλλον23413 53400
Δ/ΝΣΗ Ανάπτυξης23413 53450
Δ/ΝΣΗ Υγείας-Πρόνοιας
23413 53600
Δ/ΝΣΗ Πολιτικής γης και Τοπογραφίας23413 53650