Quantcast
Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2023, 10:19:49 μμ
Κυριακίδης 380
Γκουντενούδης 380
Σιωνίδης 380
Φωτακέλης-380
Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2007 05:10

Αμπελοοινική μεταρρύθμιση

Συνεδρίασε από 17 έως 19 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας/ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο τη χώρα μας εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρος Κοντός, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων κ. Χρήστο Αυγουλά.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, μετά από σκληρές αλλά επιτυχείς διαπραγματεύσεις, ολοκληρώθηκε η μεταρρύθμιση του αμπελοοινικού τομέα, που διασφαλίζει για τη χώρα μας:
Α) Κοινοτικούς πόρους ύψους 190 εκατ.ευρώ για την περίοδο 2009-2014, έναντι 120 εκατ. Ευρώ που θα εισέρεαν με το ισχύον καθεστώς.
Β) Δυνατότητα χορήγησης, για πρώτη φορά, ενιαίας ενίσχυσης στους καλλιεργητές οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.
Γ) Δυνατότητα διατήρησης στον πυλώνα Α΄. του συνόλου των πόρων που διατίθενται στον τομέα, αντί της μεταφοράς ενός μέρους των πόρων στον πυλώνα Β΄.
Δ) Δημιουργία, για πρώτη φορά στον τομέα, εθνικού φακέλου με τον οποίο κατοχυρώνονται οι πόροι που αντιστοιχούν στη χώρα μας.
Στον εθνικό φάκελο, ειδικότερα, περιλαμβάνονται δράσεις, όπως :
Ζ Χορήγηση ενίσχυσης για τον εμπλουτισμό με γλεύκη για περίοδο 4 ετών.
Ζ Αναδιάρθρωση και μετατροπή του ελληνικού αμπελώνα.
Ζ Αντιμετώπιση πλεονασμάτων με την εφαρμογή απόσταξης, αλλά και με άλλες δράσεις, όπως ο πράσινος τρυγητός.
Ζ Δυνατότητα προώθησης και προβολής των προϊόντων του τομέα.
Ζ Δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης της παραγωγής, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης κρίσεων.
Ζ Δυνατότητα αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού των παραγωγικών δομών του τομέα.
Ζ Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την απόσταξη των υποπροϊόντων.
Ζ Δυνατότητα χορήγησης, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εθνικών ενισχύσεων για την πιο αποτελεσματική εφαρμογή της διαρθρωτικής προσπάθειας.
Πέραν των ανωτέρω αποφασίσθηκαν:
Α) Εφαρμογή μέτρων εκρίζωσης, εφόσον το επιθυμούν οι παραγωγοί, των μη ανταγωνιστικών αμπελώνων, με χορήγηση επιδότησης σε εκείνους που εκριζώνουν τμήμα ή το σύνολο του αμπελώνα τους.
Το ύψος της επιδότησης, θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις αποδόσεις των εκριζούμενων εκτάσεων (ο μέσος όρος για τη χώρα μας αναμένεται να κυμανθεί σε 8.000 ευρώ/εκτάριο και για αμπελώνες με υψηλές αποδόσεις η ενίσχυση μπορεί να ξεπεράσει τα 13.000 ευρώ/εκτάριο, δηλαδή 800 ή 1.300 ευρώ/στρέμμα, αντίστοιχα).
Παράλληλα, οι εκριζούμενες εκτάσεις γίνονται επιλέξιμες για τη χορήγηση ενιαίας ενίσχυσης (περίπου 350 ευρώ/εκτάριο ή περίπου 35 ευρώ/στρέμμα).
Με το μέτρο αυτό, οι καλλιεργητές οινοποιήσιμων ποικιλιών που κατέχουν μη ανταγωνιστικές εκμεταλλεύσεις, μπορούν να εγκαταλείψουν τον τομέα λαμβάνοντας αφενός σοβαρή οικονομική ενίσχυση και αφετέρου Ενιαία Ενίσχυση για τα επόμενα χρόνια.
Β) Εμπορική αναβάθμιση και αύξηση της αναγνωρισιμότητας των ελληνικών επιτραπέζιων οίνων μέσω της σήμανσης, στην οποία μπορεί να αναφέρεται πλέον η καλλιεργούμενη ποικιλία και το έτος του τρυγητού.
Γ) Διεύρυνση του ρόλου των Οργανώσεων Παραγωγών και των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, με συμμετοχή τους στη διαχείριση του Εθνικού Φακέλου και στις δράσεις προώθησης.
Δ) Δυνατότητα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την απόσυρση των υποπροϊόντων.

Ικανοποίηση
Μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων, ο Υπουργός κ. Κοντός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτευχθείσα συμφωνία, αφού όπως δήλωσε ο νέος Κανονισμός παρέχει τη δυνατότητα ουσιαστικής στήριξης του αμπελοοινικού τομέα και του εισοδήματος των Ελλήνων αμπελουργών και αποτελεί σαφώς τον καλλίτερο και πιο ισόρροπο Κανονισμό που ίσχυσε ποτέ για τη χώρα μας και τον τομέα.
Ο Έλληνας Υπουργός, διεκδίκησε υψηλότερη ποσόστωση αγελαδινού γάλακτος για τη χώρα μας και ζήτησε πέραν της αύξησής της κατά 16.410 τόνους που εξασφαλίσθηκαν στο παρόν Συμβούλιο, περαιτέρω διεύρυνσή της προκειμένου να στηριχθεί αποτελεσματικά η κτηνοτροφία μας και να εισέλθουν στον κλάδο νέοι κτηνοτρόφοι.
Ο κ. Κοντός, υποστήριξε στο Συμβούλιο την ανάγκη άμεσης θέσπισης μιας νέας πολιτικής για τα φυτοφάρμακα, μιας πολιτικής που με απλουστευμένες και διαφανείς ρυθμίσεις θα θωρακίζει την ασφάλεια των παραγωγών και των καταναλωτών, θα βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα αλλά και την προστασία της ελληνικής φυτικής παραγωγής, θα προστατεύει το περιβάλλον και θα ενισχύει την αειφορία.
Ο Υπουργός, πέτυχε το διπλασιασμό της ποσόστωσης κόκκινου τόννου που μπορούν να αλιεύσουν οι Έλληνες ψαράδες το 2008. Η ρύθμιση αυτή είναι αποτέλεσμα δύσκολης διαπραγμάτευσης δεδομένων των εξαιρετικά περιοριστικών μέτρων που ισχύουν για την αλιεία του είδους αυτού στη Μεσόγειο.
Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, ο Έλληνας Υπουργός συναντήθηκε με την Επίτροπο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κα. M. Fischer Boel, με την οποία συζήτησε το θέμα της μεταρρύθμισης του Αμπελοοινικού Τομέα, καθώς επίσης και την επιτάχυνση των κοινοτικών διαδικασιών για την περαιτέρω στήριξη των περιοχών της χώρας μας που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.
Επίσης, ο Υπουργός συναντήθηκε με τους Επιτρόπους κ. Μ. Κυπριανού και κ. J. Borg, με τους οποίους συζήτησε θέματα που ενδιαφέρουν τη χώρα μας, καθώς και με τον Ιταλό ομόλογό του Υπουργό κ. P. De Castro με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών, με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης στήριξης σε Μεσογειακά προϊόντα.
Ο κ. Κοντός, συναντήθηκε επίσης με ομολόγους του Υπουργούς άλλων Κρατών/Μελών και αντάλλαξε μαζί τους απόψεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.