Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024, 9:50:58 πμ
Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010 11:29

Ανακοινώθηκαν μέτρα στήριξης αγροτών και κτηνοτρόφων

Με απόφαση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός του μηνός Φεβρουαρίου τακτοποιείται μια σειρά χρόνιων εκκρεμοτήτων ενώ βρίσκεται στο τελικό στάδιο η διαπραγμάτευση για την πρόσθετη στήριξη των παραγωγών ελαιολάδου και σκληρού σιταριού καθώς και των κτηνοτροφικών προϊόντων και των μειονεκτικών περιοχών. Πιο συγκεκριμένα:
Α) Πληρωμές  που αφορούν το πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής
1. Σχέδια  βελτίωσης 
o 495 δικαιούχους  φυτικής παραγωγής που εντάχθηκαν την περίοδο 2003-2005. 550 δικαιούχους  ζωικής  παραγωγής (κτηνοτρόφους) που εντάχθηκαν την περίοδο 2003-2005 οι  οποίοι αποτελούν ανειλημμένες υποχρεώσεις που εκκρεμούσαν από το Γ’ ΚΠΣ 4 χρόνια, ύψους 50 εκ ευρώ.
2. Νέοι Αγρότες
o 863 δικαιούχους  από την προκήρυξη 2005. 440  δικαιούχους  από την προκήρυξη 2006 οι  οποίοι αποτελούν ανειλημμένες υποχρεώσεις που εκκρεμούσαν από το Γ ΚΠΣ 4 χρόνια, ύψους 7,5 εκ ευρώ εντός Φεβρουαρίου
3. Εξισωτική αποζημίωση
Είναι γνωστό ότι στο πρόγραμμα που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της  Νέας Δημοκρατίας  οι δαπάνες για την εξισωτική αποζημίωση είχαν μειωθεί από 860 εκ ευρώ για την περίοδο 2000-2006 σε 440 εκ ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Για τον λόγο αυτό είχαν ουσιαστικά σταματήσει οι πληρωμές για 1,5 χρόνια λόγω εξάντλησης  των πιστώσεων του προγράμματος.
Μετά  την έγκριση της τροποποίησης του προγράμματος τον Δεκέμβριο του 2009 θα γίνουν οι εξής πληρωμές:
o Εξισωτική Αποζημίωση 2007 για τους υπόλοιπους 10.000 περίπου δικαιούχους κατά κύριο λόγο κτηνοτρόφους ύψους 16 εκ ευρώ (1.600 ευρώ ανά δικαιούχο με μέγιστο τις 5.500 ευρώ) μέχρι 31.1.2010
o Εξισωτική Αποζημίωση 2008 για 60.000 περίπου δικαιούχους που έχουν υποβάλει σωστά δικαιολογητικά κατά κύριο λόγο κτηνοτρόφους ύψους 120εκ ευρώ (2.000  ευρώ ανά δικαιούχο με μέγιστο τις 5.500 ευρώ) μέχρι 12.2.2010
Β) Ενίσχυση των Καπνοκαλλιεργητών
Τον  Απρίλιο του 2004 στο πλαίσιο  της τροποποίησης της ΚΟΑ Καπνού ελήφθη μια άδικη απόφαση για τους καπνοκαλλιεργητές, με σοβαρές επιπτώσεις στο εισόδημα τους: μειώθηκαν  οι άμεσες ενισχύσεις τους από το 2010 κατά 50% σε σχέση με το 2009.Το συνολικό ποσό που έχαναν οι καπνοπαραγωγοί σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, για την τριετία 2010-2012, έχει υπολογισθεί σε 568,3 εκ. ευρώ.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  εξαντλώντας κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισε τους πόρους και μετά από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των καπνοπαραγωγών αποφάσισε να διαθέσει το σύνολο της απώλειας των 568,3εκ. ευρώ στους ίδιους τους καπνοπαραγωγούς με προτεραιότητα  σ’ αυτούς που συνεχίζουν να παράγουν είτε καπνό είτε διατροφικά προϊόντα.
Γ) Μέτρα για το ελαιόλαδο, το σκληρό σιτάρι, τα κτηνοτροφικά προϊόντα και τις μειονεκτικές περιοχές. 
Η Πολιτική Ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης  με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε ένα ποσό 108 εκατομμυρίων ευρώ/έτος να δοθούν σε κτηνοτρόφους κυρίως στις μειονεκτικές περιοχές αλλά και σε παραγωγούς ελαιόλαδου και σκληρού σιταριού για την τριετία 2010-2012. Από το ποσό αυτό:
- 28 εκ. ευρώ  το χρόνο κατανέμονται για  την παραγωγή υψηλής ποιότητας σκληρού σιταριού. Το ποσό θα δοθεί σαν πρόσθετη ενίσχυση στους παραγωγούς, πέρα δηλαδή από την ενιαία ενίσχυση που εισπράττουν. Στόχος είναι η ανάκαμψη και η στροφή στην ποιότητα, ώστε οι γεωργοί να μειώνουν αφενός το κόστος τους αλλά και να πετυχαίνουν καλύτερες τιμές στην αγορά.
- 10 εκ .ευρώ  το χρόνο θα δοθούν σαν πρόσθετη  ενίσχυση για την παραγωγή  ποιοτικών, ΠΟΠ και ΠΓΕ ελαιοκομικών  προϊόντων και για την προώθηση  στην αγορά αυτών των υψηλής  προστιθέμενης αξίας προϊόντων.
- 13,6 εκ. ευρώ  το χρόνο θα δοθούν  σαν πρόσθετες ενισχύσεις στους κτηνοτρόφους που διατηρούν μοσχίδες για αναπαραγωγή, θηλάζουσες αγελάδες και αγελάδες κρεοπαραγωγής στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Οι ενισχύσεις αυτές είναι 100 ευρώ ανά μοσχίδα αναπαραγωγής, ηλικίας 16-24 μηνών και ανά θηλάζουσα αγελάδα και προσαυξάνεται κατά 80 ευρώ για τα αντίστοιχα ζώα καθαρών φυλών.
- 26,4 εκ. ευρώ το χρόνο θα δοθεί στους κτηνοτρόφους που διατηρούν πάνω από 50 προβατίνες ή αίγες σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Το ύψος της ενίσχυσης είναι 3 ευρώ ανά ζώο και προσαυξάνεται κατά  2 ευρώ ανά ζώο εφόσον πρόκειται για παραδοσιακές ντόπιες φυλές.
Επιπλέον, σε παραγωγούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, κατά κύριο λόγο κτηνοτρόφους, θα διανεμηθούν νέα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης συνολικού ποσού 30 εκ. ευρώ. Το μέτρο στοχεύει στην ανακατανομή των επιδοτήσεων ώστε να υποστηριχθούν οι γεωργοκτηνοτρόφοι, που το εισόδημά τους  έχει πληγεί περισσότερο το τελευταίο διάστημα.  
Σημειώνεται ότι τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν  ένα παρακράτημα μόλις 1,9% της  ενιαίας ενίσχυσης αντί 5,3% που  είχε ανακοινώσει η προηγούμενη  κυβέρνηση τον Ιούλιο 2009 και το οποίο μάλιστα επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί και για μέτρα που αντικειμενικά ήταν αδύνατο να εφαρμοσθούν.
Τέλος, ένα πρόσθετο ποσό περί τα 50 εκ. ερυώ  κατανέμεται στον τομέα του γάλακτος, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής  Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»  για τον εκσυγχρονισμό και  την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, που αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.