Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021, 9:33:29 πμ
etpa
Δευτέρα, 06 Σεπτεμβρίου 2010 22:09

Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2010-2011

Συντάκτης:
Από τη Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Κιλκίς ανακοινώνεται ότι   οι αμπελοκαλλιεργητές βάσει του άρθρου 8 του ΚΑΝ (ΕΚ) 436/09 υποχρεούνται να υποβάλλουν αμέσως μετά τον τρύγο και το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 Δηλώσεις Συγκομιδής για το έτος 2010-2011.
Η υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής είναι υποχρεωτική για τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη, πλήρη, και ορθή συμπλήρωσή τους.
Η υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιείται στα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης Γουμένισσας, Πολυκάστρου καθώς και στο Γραφείο Αμπελουργίας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Κιλκίς. Οι ποσότητες σταφυλιών που παραδίδονται σε οινοποιία, ελέγχονται και διασταυρώνονται με τα δηλούμενα στοιχεία από τις δηλώσεις παραγωγής των οινοποιείων.  
Όσοι δεν υποβάλλουν δηλώσεις συγκομιδής:
1. Δεν θα μπορούν να συμπεριληφθούν στα διάφορα προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
2. Δεν θα τους εγκρίνεται η χορήγηση οποιασδήποτε Εθνικής Ενίσχυσης
3. Θα εξαιρούνται απ’ όλα τα παρεμβατικά μέτρα του αμπελοοινικού τομέα

Εμπορία και πώληση οίνου.
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία μια ποσότητα οίνου για να θεωρηθεί ότι έχει παραχθεί νόμιμα θα πρέπει να ελεγχθεί από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης όσον αφορά:
1. τη νομιμότητα των αμπελιών και των σταφυλιών,
2. να έχει οινοποιηθεί σε οινοποιητική μονάδα που λειτουργεί σύννομα (με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας κ.λ.π.),
3. να έχει εμφιαλωθεί σε εμφιαλωτήριο με άδεια εμφιάλωσης και να φέρει ετικέτα για το προϊόν.
Όταν δεν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις απαγορεύεται η εμπορία και πώληση οίνου.
Τα κρασιά που έχουν οινοποιηθεί σε νομίμως λειτουργούντα οινοποιεία είναι αυτά που υπόκεινται σε ελέγχους από τις κρατικές υπηρεσίες.  

Νόμιμοι οινοποιοί που οινοποιούν στο Ν. Κιλκίς είναι:
1. Αιδαρίνης Δημήτριος, Γουμένισσα
2. Αιδαρίνης Χρήστος, Γουμένισσα
3. Α.Ο.Α. Χατζηβαρύτης
4. Αρχοντάκης Ιωσήφ
5. Ευτυχίδης Ευτύχιος
6. Ζέγλης Δημήτριος
7. Μπουτάρης Ιωάννης
8. ΑΚΡΟΘΕΑ Πετεινής Ο.Ε.
9. Τάτσης Περικλής
10. Τάτσης Στέργιος