Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021, 8:48:47 πμ
etpa
Τετάρτη, 15 Μαϊος 2019 18:11

Δήλωση κοινοχρήστων εκτάσεων στον ΟΣΔΕ για την καλλιεργητική περίοδο 2018-2019

Συντάκτης:

Από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς ανακοινώνεται ότι το χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (με τίμημα 5ευρώ/στρ.), που προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή

της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66), η οποία προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 168 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) και ακολούθως, αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 37 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32),) παρατείνεται με το άρθρο 221 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α’ 70 ) έως τις 31 Οκτωβρίου 2019.
Στο μεταξύ η παραχώρηση χρήσης των παραπάνω ακινήτων για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο και για έως 20 έτη θα πραγματοποιείται με βάση τα άρθρα 4 έως 11 του Ν. 4061/2012, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν θα δοθεί άλλη αναβολή εφαρμογής του νόμου.
Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω παράταση δεν ισχύει για τα ακίνητα που από 1.11.2018 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου παραχωρήθηκαν κατά χρήση σύμφωνα με το ν. 4061/2012. Η διαδικασία για την ενεργοποίηση της παράτασης που πρέπει να ακολουθεί από τους δικαιούχους καλλιεργητές είναι η εξής: Το αργότερο έως τις 15-6-2019 (ημέρα που λήγει η προθεσμία υποβολής της ΕΑΕ 2019), οι δικαιούχοι πρέπει να προσέρχονται στο τμήμα Πολιτικής Γης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς προσκομίζοντας την απόφαση παραχώρησης των κοινοχρήστων εκτάσεων. Αφού παραλάβουν τον σχετικό κωδικό, θα μεταβαίνουν στην Εφορία όπου θα καταβάλλουν το σχετικό αντίτιμο. Με την απόδειξη καταβολής αντιτίμου επιστρέφουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Κιλκίς ακολουθώντας τις οδηγίες των υπαλλήλων αυτής, προκειμένου να προχωρήσουν στις σχετικές δηλώσεις ΕΑΕ 2019 .
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς
Βεργίδης Ανδρέας