Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022, 7:35:23 μμ
Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022 14:59

Δήμος Παιονίας: Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων ζημιάς για τους πληγέντες από καιρικά φαινόμενα

Συντάκτης:

Ο Δήμος Παιονίας με αναλυτικές ανακοινώσεις προσκαλεί όσους υπέστησαν ζημιές από καιρικά φαινόμενα να σπεύσουν και να υποβάλλουν σχετικές δηλώσεις.

 

Ειδικότερα και για τις δημοτικές κοινότητες Πολυκάστρου και Αξιούπολης και την τοπική κοινότητα Γοργόπης

Οι δημότες των οποίων οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ έχουν υποστεί ζημιές από τα καιρικά φαινόμενα της 8ης Ιουνίου 2022 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης ζημιάς στο Δήμο Παιονίας, έως την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 στο Δήμο Παιονίας.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Παιονίας στο Πολύκαστρο, Μ. Αλεξάνδρου 75-77, τηλ. 2343350153. Υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων ο κ. Γώγος Αθανάσιος, τηλ. 2343350174.

Επίσης για τις ίδιες δημοτικές κοινότητες και τη Γοργόπη  Οι δημότες των οποίων οι κτηριακές υποδομές (κατοικίες – κτιριακές υποδομές επιχειρήσεων) έχουν υποστεί ζημιές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης ζημιάς και απαραίτητο φωτογραφικό υλικό, έως την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 στο Δήμο Παιονίας.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Παιονίας στο Πολύκαστρο, Μ. Αλεξάνδρου 75-77, τηλ. 2343350153. Υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων ο κ. Γώγος Αθανάσιος, τηλ. 2343350174.

Ο Δήμος Παιονίας θα προβεί στη σύσταση τριμελούς επιτροπής όπου θα πραγματοποιήσει αυτοψίες. Η συγκεντρωτική κατάσταση των κτιρίων αποστέλλεται στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Κιλκίς υπογεγραμμένη από την τριμελή επιτροπή.

Τέλος, πάντα για τις ίδιες δημοτρικές Κοινότητας (Πολυκάστρου, Αξιούπολης, Γοργόπης) οι δημότες των οποίων οι κύριες κατοικίες (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) έχουν υποστεί ζημιές από την θεομηνία της 8ης Ιουλίου 2022 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης ζημιάς (για οικοσκευή και απλές επισκευαστικές εργασίες) σύμφωνα με την ΚΥΑ 33862/6-5-2022 (ΦΕΚ 1699/Β΄/16-05-2022) έως την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 στο Δήμο Παιονίας. Οι εκτιμήσεις των ζημιών αναφέρονται σε κτήρια που καλύπτουν ανάγκες διαβίωσης. Δεν συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα (βοηθητικοί χώροι, υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι, λεβητοστάσια κ.λπ.)

Υπεύθυνος υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων ο κ. Γώγος Αθανάσιος , τηλ. 2343350174, Δημαρχείο Πολυκάστρου, Μ. Αλεξάνδρου 75-77.

Ο Δήμος Παιονίας θα προβεί στη σύσταση τριμελούς επιτροπής όπου θα πραγματοποιήσει αυτοψίες. Η συγκεντρωτική κατάσταση των αιτημάτων αποστέλλεται με εισήγηση της τριμελούς επιτροπής στον Δήμαρχο. Η αρμοδιότητα χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης ασκείται από τη Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Για όλους τους δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Ευρωπού  

Οι δημότες των οποίων οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (γεωργικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις μη γεωργικού χαρακτήρα) έχουν υποστεί ζημιές από τα καιρικά φαινόμενα της 23ης Ιουνίου 2022 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης ζημιάς στο Δήμο Παιονίας, έως την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 στο Δήμο Παιονίας.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Παιονίας στο Πολύκαστρο, Μ. Αλεξάνδρου 75-77, τηλ. 2343350153. Υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων ο κ. Γώγος Αθανάσιος, τηλ. 2343350174.

Επίσης οι δημότες της Δ.Κ. Ευρωπού των οποίων οι κτηριακές υποδομές (κατοικίες – κτιριακές υποδομές επιχειρήσεων) έχουν υποστεί ζημιές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης ζημιάς και απαραίτητο φωτογραφικό υλικό, έως την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 στο Δήμο Παιονίας.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Παιονίας στο Πολύκαστρο, Μ. Αλεξάνδρου 75-77, τηλ. 2343350153. Υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων ο κ. Γώγος Αθανάσιος, τηλ. 2343350174.

Ο Δήμος Παιονίας θα προβεί στη σύσταση τριμελούς επιτροπής όπου θα πραγματοποιήσει αυτοψίες. Η συγκεντρωτική κατάσταση των κτιρίων αποστέλλεται στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Κιλκίς υπογεγραμμένη από την τριμελή επιτροπή.

Τέλος, οι δημότες της Δ.Κ. Ευρωπού των οποίων οι κύριες κατοικίες (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) έχουν υποστεί ζημιές από την θεομηνία της 23ης Ιουλίου 2022 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης ζημιάς (για οικοσκευή και απλές επισκευαστικές εργασίες) σύμφωνα με την ΚΥΑ 33862/6-5-2022 (ΦΕΚ 1699/Β΄/16-05-2022)  έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 στο Δήμο Παιονίας. Οι εκτιμήσεις των ζημιών αναφέρονται σε κτήρια που καλύπτουν ανάγκες διαβίωσης. Δεν συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα (βοηθητικοί χώροι, υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι, λεβητοστάσια κ.λπ.)

Υπεύθυνος υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων ο κ. Γώγος Αθανάσιος , τηλ. 2343350174, Δημαρχείο Πολυκάστρου, Μ. Αλεξάνδρου 75-77.

Ο Δήμος Παιονίας θα προβεί στη σύσταση τριμελούς επιτροπής όπου θα πραγματοποιήσει αυτοψίες. Η συγκεντρωτική κατάσταση των αιτημάτων αποστέλλεται με εισήγηση της τριμελούς επιτροπής στον Δήμαρχο. Η αρμοδιότητα χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης ασκείται από τη Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείο Εσωτερικών.