Τρίτη, 28 Μαΐου 2024, 4:42:45 μμ
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009 12:03

Εγγραφές στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ζωοτροφών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Κιλκίς ενημερώνει, πως μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2009 έχουν τη δυνατότητα οι παραγωγοί και εισαγωγείς ζωοτροφών να καταθέσουν αιτήσεις για την εγγραφή τους στους καταλόγους του Μητρώου Επιχειρήσεων Ζωοτροφών.  Oι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών και οι κτηνοτρόφοι που παρασκευάζουν τροφές, χρησιμοποιώντας πρόσθετες ύλες ή «προμείγματα», πρέπει να εγγραφούν στους αντίστοιχους καταλόγους εγγεγραμμένων επιχειρήσεων.


Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εισαγωγείς ζωοτροφών, έμποροι πρώτων υλών και σύνθετων ζωοτροφών, οι παραγωγοί πρώτων υλών που προκύπτουν από μεταποίηση, οι επιχειρήσεις τροφίμων με υποπροϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές και οι μεταφορικές εταιρίες που μεταφέρουν ζωοτροφές. Ο κωδικός εγγραφής θα χορηγείται από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Κιλκίς, κατόπιν σχετικής αίτησης εγγραφής.
Στο εξής, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών και οι γεωργοί, απαγορεύεται να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν ζωοτροφές από εγκαταστάσεις που δεν έχουν εγγραφεί ή / και εγκριθεί.
Αναλυτικά, υποχρέωση για υποβολή αίτησης εγγραφής και λήψη κωδικού έχουν οι παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων.
1. Εισαγωγείς ζωοτροφών, πρώτων υλών - σύνθετων κ.ά.
2. Έμποροι πρώτων υλών ζωοτροφών και σύνθετων ζωοτροφών.
3. Παραγωγοί πρώτων υλών ζωοτροφών, που προκύπτουν από μεταποίηση (παραγωγοί σογιάλευρου - ηλιάλευρου κ.ά.).
4. Οι επιχειρήσεις τροφίμων που τα υποπροϊόντα τους προσδιορίζονται για ζωοτροφές.
5. Οι μεταφορικές εταιρείες που έχουν ως κύρια ή επιμέρους δραστηριότητα τη μεταφορά ζωοτροφών
6. Οι παραγωγοί (παρασκευαστές) σύνθετων ζωοτροφών με τη χρήση ισορροπιστή.
7. Οι κτηνοτρόφοι που αναμιγνύουν μαζί με τις ζωοτροφές  και πρόσθετες ύλες ή προμείγματα (βιταμίνες –ιχνοστοιχεία-ισορροπιστές- ανόργανες συμπληρωματικές ζωοτροφές )   για τις αποκλειστικές ανάγκες της εκμετάλευσής τους
Επίσης πρέπει να προσέλθουν ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τις κατά τόπους Διευθύνσεις για τη συμπλήρωση του μητρώου επιχειρήσεων ζωοτροφών οι γεωργοί που παράγουν ζωοτροφές (τριφύλλια, βίκο, καλαμπόκι κ.ά.), οι κτηνοτρόφοι που δεν παρασκευάζουν ζωοτροφές και οι κτηνοτρόφοι που αναμιγνύουν ζωοτροφές για τις αποκλειστικές ανάγκες της εκμετάλλευσής τους χωρίς τη χρήση πρόσθετων υλών ή προμειγμάτων, εκτός από πρόσθετες ύλες ενσίρωσης.
Να σημειωθεί ότι οι εγκαταστάσεις και οι ενδιάμεσοι που έχουν εγγραφεί ή εγκριθεί πριν την έκδοση της παρούσης πρέπει μέχρι την 31-1-2009 και προκειμένου να συνεχίσουν την εγγραφείσα ή εγκριθείσα δραστηριότητα να υποβάλουν έντυπο κοινοποίησης στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Κιλκίς ή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αντίστοιχα.
Επισημαίνεται ότι η Κ.Υ.Α. προβλέπει αυστηρότατες ποινές (από 1.000 έως 50.000 ευρώ) στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα προσέλθουν για την υποβολή αίτησης και κατά συνέπεια θα συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στον τομέα των ζωοτροφών χωρίς κωδικό εγγραφής ή έγκρισης. Επίσης, να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης των κωδικών (έγκρισης - εγγραφής) απαγορεύεται οι έμποροι ζωοτροφών να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν ζωοτροφές από εγκαταστάσεις που δεν έχουν εγκριθεί ή εγγραφεί (δεν έχουν κωδικό).