Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024, 5:02:35 μμ
Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010 12:42

Εγκριση μόνο για 1 στους 4 «νέους αγρότες» του νομού

Από τους 231 «νέους αγρότες» που εν δυνάμει ήταν δικαιούχοι για ένταξη στο πρόγραμμα εγκρίθηκαν μόλις 56 αιτήσεις για το νομό Κιλκίς, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε πολλούς νέους ανθρώπους και στις οικογένειές τους. Την επίλυση της κατάστασης αυτής ζητά με υπόμνημά του προς την υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο νομάρχης Κιλκίς Ευάγγελος Μπαλάσκας.
Στο υπόμνημα ο κ. Μπαλάσκας σημειώνει:
«Το Μέτρο 1.1.2. ξεκίνησε στις 16/2/2009 με καταληκτική ημερομηνία στις 31/12/2009. Στα πλαίσια αυτού του Μέτρου και πιο συγκεκριμένα στην πρώτη περίοδο, που ορίστηκε με καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας στις 15/4/2009, εκδηλώθηκε ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον στο νομό μας και μετά από αξιολόγηση κρίθηκαν «εν δυνάμει δικαιούχοι» 231 υποψήφιοι, ενώ 10 υποψήφιοι κρίθηκαν «απορριπτόμενοι» με το υπ’αριθμ. 7303/10-9-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Επιπλέον, σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 11316/3-9-2009 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχαν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για την ένταξη και πληρωμή όλων των εν δυνάμει δικαιούχων Νέων Γεωργών της πρώτης περιόδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το άρθρο 20 §1 της ΚΥΑ (704/2008), οι εν δυνάμει δικαιούχοι θα έπρεπε να λάβουν τις ατομικές αποφάσεις ένταξης εντός τεσσάρων μηνών, διάστημα το οποίο έχει προ πολλού παρέλθει.
Παρ’ όλα αυτά και ενώ αναμέναμε τις αποφάσεις ένταξης, εν τούτοις μας κοινοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το υπ’αριθμ. 8809/25-11-2009 έγγραφο της,  μόνο πενήντα έξι (56) αποφάσεις, χωρίς να γνωρίζουμε μέχρι σήμερα ποια θα είναι η εξέλιξη για τους υπόλοιπους 175 εν δυνάμει δικαιούχους.
Από την άλλη πλευρά, οι απορριπτόμενοι έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν ένσταση επί αυτών. Επιπλέον ενώ έλαβαν χώρα άλλες τρεις περίοδοι για υποβολή φακέλων υποψηφιότητας Νέων Γεωργών με καταληκτικές ημερομηνίες στις 15/5/2009, 15/6/2009 και 15/7/2009 αντίστοιχα, κατά τις οποίες υποβλήθηκαν από το νομό μας 39 φάκελοι υποψηφιότητας, εν τούτοις μέχρι σήμερα δεν  υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με αυτούς.
Κυρία Υπουργέ
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι από την πλευρά των εν δυνάμει δικαιούχων, των απορριπτόμενων και των λοιπών υποψηφίων έχουν αναληφθεί διάφορες δεσμεύσεις, οι οποίες είναι κατά περίπτωση:
α) η αγορά ζωικού ή μελισσοκομικού κεφαλαίου,
β) η αγορά γεωργικών εκτάσεων,
γ) η αγορά γεωργικών εφοδίων (σπόροι, λιπάσματα, φυτά, ζωοτροφές),
δ) η αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (σωλήνες στάγδην άρδευσης κλπ.),
ε) οι οφειλές σε γεωπόνους-μελετητές για παροχή υπηρεσιών (σύνταξη φακέλων υποψηφιότητας, τεχνική υποστήριξη κλπ.).
στ) η ένταξη σε σχέδια βελτίωσης ώστε να επιτύχουν τους στόχους για τους οποίους δεσμεύθηκαν με το επιχειρηματικό σχέδιο του Νέου Γεωργού
Πιο σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι πολλοί εξ’αυτών εγκατέλειψαν τις εργασίες τους με σκοπό να ενταχθούν στο πρόγραμμα, αφού αυτό προέβλεπε ότι υποχρεωτικά δεν θα έπρεπε να έχουν άλλο επάγγελμα σε εξέλιξη. Από τα παραπάνω εύκολα συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται εδώ και καιρό σε δυσμενή οικονομική θέση, αφού οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε τρίτους  «τρέχουν», οι ίδιοι δεν γνωρίζουν αν θα δικαιωθούν τελικά και υπάρχει και ο κίνδυνος αν εγκριθούν κάποια στιγμή, να κληθούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της ΚΥΑ σε προθεσμίες που δεν θα είναι εφικτό να τηρηθούν.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδομένα αυτά και επειδή καθημερινά γινόμαστε δέκτες παραπόνων και διαμαρτυριών από τους εν δυνάμει δικαιούχους, τους απορριπτόμενους και τους λοιπούς υποψηφίους Νέους Γεωργούς σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι, παρακαλούμε να επιληφθείτε άμεσα του θέματος ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα».