Quantcast
Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2023, 9:48:18 μμ
Κυριακίδης 380
Γκουντενούδης 380
Σιωνίδης 380
Φωτακέλης-380
Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011 22:49

Η ΕΑΣ είχε τα σιτάρια και τα πούλησε. Είναι υποχρέωσή της να πληρώσει

Ate
Η ΑΤΕ Κιλκίς αντέδρασε στο πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα των εφημερίδων μας σχετικά με τη στάση της αναφορικά με την αποπληρωμή του άτοκου δανείου που δόθηκε με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου προς τους αγρότες έναντι των σιτηρών τους που παρέμεναν απούλητα στις αποθήκες.
Η θέση της ΑΤΕ επί του θέματος έχει ως εξής:
Σχετικά με δημοσίευμα του φύλλου της Εφημερίδας σας της 7.12.2011 με τίτλο «Σταυρώνουν τους Αγρότες Χριστουγεννιάτικα» και για την αποκατάσταση της αλήθειας, αλλά και την ορθή πληροφόρηση των αναγνωστών σας, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1.    Τα δάνεια προς τις ΕΑΣ (και την ΕΑΣ Κιλκίς) για την αγορά δημητριακών εσοδείας 2008 από παραγωγούς, χορηγήθηκαν το έτος 2009 με βάση και σε εφαρμογή σχετικών αποφάσεων του τότε Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονταν στις αποφάσεις αυτές.
2.    Μεταξύ των παραπάνω όρων που οριζόταν ρητά στις αποφάσεις εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου και υπό τους οποίους τελούσε η εγγύηση περιλαμβάνονταν α) η σύσταση ενεχύρου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για τις ποσότητες δημητριακών που παρείχετο η εγγύηση, β) η διατήρηση του ενεχύρου-προϊόντος καθ’ όλη τη διάρκεια της εγγύησης σε άριστη κατάσταση και γ) υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να επιδιώκουν την είσπραξη από τους πρωτοφειλέτες των ληξιπρόθεσμων εγγυημένων δανείων.
3.    Λήπτες και δικαιούχοι των παραπάνω εγγυημένων δανείων ήταν οι ίδιες οι δανειοδοτούμενες ΕΑΣ, οι οποίες είναι αυτονόητο ότι υποχρεούνται για την εξόφληση των οφειλών. Η αναφορά στο δημοσίευμα πως τάχα η ΑΤΕ για να διασφαλισθεί έθεσε ως όρο την υπογραφή των ΕΑΣ ως εγγυητριών των δανείων είναι αυτονόητα αναληθής και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
4.    Η ΕΑΣ Κιλκίς, ως αποκλειστική οφειλέτρια του ως άνω εγγυημένου δανείου, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από το παραπάνω δάνειο. Η  ΑΤΕ υποχρεούται, από το νόμο και τις Υπουργικές Αποφάσεις για παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, να επιδιώξει την είσπραξη  του δανείου αυτού. Επίσης η ΕΑΣ Κιλκίς έχει σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΑΤΕ από διάφορα δάνεια-χορηγήσεις προς αυτήν. Στο πλαίσιο των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της η Τράπεζα, όπως όφειλε, από το συνολικό ποσό που πιστώθηκε στο λογαριασμό όψεως της ΕΑΣ Κιλκίς (περίπου 400.000 €) τμήμα αυτού, δηλ. ποσό 278.000 ευρώ, έχει αχθεί σε ισόποση πίστωση μέρους των πιο πάνω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΕΑΣ προς αυτήν (126.000 € σε πίστωση οφειλών από τα δημητριακά και 152.000 € σε πίστωση άλλων οφειλών προς την ΑΤΕ). Το ίδιο έπραξε για άλλες περιπτώσεις Συνεταιριστικών Οργανώσεων με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Όλα τ΄ άλλα που παρατίθενται στο δημοσίευμα είναι όλως αναληθή και δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις.
5.    Αλλά και πέραν αυτών η ΑΤΕ, όχι μόνο δεν επέδειξε την παραμικρή αμέλεια στην τήρηση των όρων των παραπάνω Υπουργικών Αποφάσεων και των δανειστικών συμβάσεων, αλλά και στην περίπτωση της ΕΑΣ Κιλκίς είχε ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου (25η Δ/νση) ότι η ΕΑΣ από τις αρχές του έτους 2010 είχε διαθέσει μεγαλύτερη ποσότητα των ενεχυριασμένων στο Δημόσιο δημητριακών, χωρίς να καταβάλει σε πίστωση του δανείου το οφειλόμενο ποσό. Η τελευταία (25η Δ/νση) με έγγραφό της προς την ΕΑΣ Κιλκίς το Μάιο 2010 είχε ζητήσει από την ΕΑΣ να απαντήσει άμεσα για το παραπάνω θέμα.
Σημειώνεται ότι στη συνέχεια ακολούθησε η έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης για τη ρύθμιση των παραπάνω δανείων, χωρίς πλέον τη σύσταση ενεχύρου και συνακόλουθα χωρίς την ανάγκη κανενός ελέγχου αποθήκευσης ή ποιότητας οποιουδήποτε προϊόντος.
6.    Όλα τα παραπάνω είναι κοινώς γνωστά και πάντως όφειλε να τα γνωρίζει και διασταυρώσει ο συντάκτης του δημοσιεύματος με βάση την καλή πίστη και τη στοιχειώδη δημοσιογραφική δεοντολογία πριν τη δημοσίευσή του.
Παρακαλούμε η παρούσα να δημοσιευθεί αυτούσια σε επόμενο φύλλο της εφημερίδας σας.»       
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ                                                                   Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Σχόλιο ΠΡΩΙΝΗΣ: Δεν μας αφορούν λεπτομέρειες οι διαδικασίες αναφορικά με την  τραπεζική γραφειοκρατία. Παραμένουμε στο ουσιώδες: Το άτοκο δάνειο δόθηκε προς τους αγρότες από την τότε κυβέρνηση επειδή τα σιτάρια παρέμεναν απούλητα και για να είμαστε απολύτως ακριβείς και εξαιτίας της κακής εμπορικής πολιτικής των συνεταιριστικών οργανώσεων.  Τα χρήματα λοιπόν κατευθύνθηκαν προς τους αγρότες, και το γεγονός ότι στο Κιλκίς καθυστέρησε η καταβολή, τότε, του δανείου στους αγρότες οφειλόταν, όπως όλοι θα έπρεπε να θυμούνται, στην απροθυμία του προέδρου της ΕΑΣ Κιλκίς να δεχθεί να μπει η ΕΑΣ ενδιάμεσος δανειολήπτης . Σαν να ήταν εκείνη δηλαδή που ζήτησε και πήρε το δάνειο.
Είναι προφανές ότι στα «χαρτιά» κατοχυρώθηκε τότε η ΑΤΕ και σήμερα επικαλείται τα «χαρτιά» για να απαντήσει. Όλα αυτά μας ήταν γνωστά, αφού η εφημερίδα μας ήταν εκείνη που ενημέρωνε με πάσα λεπτομέρεια  τα περί δανείου και αργότερα για τις τμηματικές πωλήσεις του σίτου. Διερωτώμενη βεβαίως τι θα απογίνει το δάνειο, τι θα απογίνει η διαφορά των 17 λεπτών που δόθηκαν στους παραγωγούς από τα 13 λεπτά που εισέπραξε η ΕΑΣ από τις πωλήσεις, τι θα απογίνει η «φύρα» αφού τα σιτάρια πουλήθηκαν με καθυστέρηση σχεδόν δυο ετών κ.ο.κ.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και οι αναγνώστες μας (και οι αγρότες) γνωρίζουν πλέον και τις απόψεις της ΑΤΕ, όπως και τις δικές μας και θα  εξάγουν τα συμπεράσματά τους. 
Θεοφύλακτος
Παγλαρίδης