Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021, 4:15:25 πμ
etpa
Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010 09:49

Λήψη μέτρων κατά του επιβλαβούς Diabrotica virgifera Le Con

Συντάκτης:
Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Κιλκίς προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση του εντόμου καραντίνας Diabrotica virgifera Le Conte, καθορίζει οριοθετημένες ζώνες όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής 2003/766/ΕΚ. Από μετρήσεις που έχουν γίνει το επιβλαβές  έντομο έχει βρεθεί σε όλο το νομό και προκαλεί στην καλλιέργεια αραβοσίτου πολύ μεγάλες ζημιές, προσβάλλει το ριζικό σύστημα, τα φύλλα, τα στελέχη, και τους σπάδικες.

Οι ζώνες που έχουν καθοριστεί και τα αντίστοιχα μέτρα είναι τα ακόλουθα:
1) Εστιακή ζώνη στην οποία περιλαμβάνεται όλος ο νομός Κιλκίς και συνιστά τα παρακάτω μέτρα.
α) στους αγρούς με αραβόσιτο πραγματοποιείται αμειψισπορά με την οποία οποιαδήποτε  περίοδο κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος καλλιεργείται μόνο μία φορά ( 1:3 )
β) δε γίνεται μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή νωπών μερών αυτών (ενσιρώματος) εκτός αυτής της ζώνης ( νομού Κιλκίς) μέχρι τη συγκομιδή
γ) δεν γίνεται μετακίνηση εδάφους αγρών με αραβόσιτο εκτός Ν.Κιλκίς
δ) ο αραβόσιτος δε συγκομίζεται πριν το τέλος Σεπτεμβρίου
ε) διενεργούνται κατάλληλοι ψεκασμοί στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του οργανισμού έως το τέλος της περιόδου ωοτοκίας (15 – 30 Σεπτεμβρίου ), αλλά και την επόμενη χρονιά.
στ) τα γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν στους αγρούς με αραβόσιτο καθαρίζονται από χώματα και άλλα υλικά πριν την έξοδό τους από τη ζώνη
ζ) αυτοφυή φυτά αραβοσίτου απομακρύνονται από αγρούς που δεν καλλιεργούνται με αραβόσιτο
2) Ζώνη ασφαλείας γύρω από την εστιακή ζώνη, ακτίνας τουλάχιστον 5 Km. Τα όρια της ζώνης ασφαλείας βρίσκονται στους παρακείμενους νομούς.
Για περισσότερες πληροφορίες οι αγρότες μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα της υπηρεσίας 23413-50145                     ( κ. Γ. Στεφανίδης ) και 23413-50151         (κα  Α.Γρηγοριάδου ).