Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023, 3:28:17 μμ
Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2023 12:04

Μέτρα αποτροπής εισόδου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Από την ΠΕ Κιλκίς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Με αφορμή την επιβεβαίωση εστίας ευλογιάς προβάτου και αίγας σε εκτροφή προβάτων στη νήσο Λέσβο,  εφιστούμε την προσοχή σας στη λήψη όλων των παρακάτω μέτρων βιοασφάλειας:

 

- Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων.

- Ύπαρξη απολυμαντικής τάφρου για τα οχήματα στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.

- Τακτικός καθαρισμός και α̟πολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξο̟πλισμού.

- Α̟ποφυγή της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις και στους  βοσκοτό̟πους ̟ που έχουν έρθει σε ε̟παφή με άλλες εκμεταλλεύσεις.

- Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων ̟που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις και επιπλέον πριν και μετά την μεταφορά ζώων και προϊόντων.

- Περιορισμός των ανθρώπων ̟που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη ̟προσοχή σε όσους έρχονται σε ε̟παφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις αιγο̟προβάτων.

- Καθαρισμός και α̟πολύμανση των υ̟ποδημάτων των ανθρώ̟πων ̟που εισέρχονται και εξέρχονται α̟πό την εκμετάλλευση.

- Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε ̟περιορισμό α̟πό τα υπόλοιπά ζώα της εκτροφής, για τουλάχιστον  21 ημέρες.

- Έλεγχος της ̟προέλευσης των ζωοτροφών, των μηχανημάτων και των συσκευών ̟που χρησιμο̟ποιούνται.

- Α̟πομάκρυνση εστιών ρύ̟πανσης και λιμναζόντων υδάτων ̟που ευνοούν την προσέλκυση εντόμων.

- Α̟πεντόμωση και μυοκτονία στις εγκαταστάσεις.

- Καταπολέμηση εξω̟παράσιτων και χρήση εντομοαπωθητικών.

- Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις.

- Αποφυγή ̟προμήθειας εργαλείων, εξοπλισμού και αντικειμένων για τις εκμεταλλεύσεις από την Τουρκία.

- Να μην επιτρέπεται σε άτομα ̟που έχουν επισκεφτεί ̟πρόσφατα την Τουρκία και άλλες περιοχές στις οποίες έχει επιβεβαιωθεί η νόσος (π.χ. Λέσβος)να εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις τους και να έρχονται σε επαφή με ζώα.

- Προμήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

   

 Πώς θα καταλάβουμε οι κτηνοτρόφοι έγκαιρα αν τα ζώα μας έχουν κολλήσει ευλογιά ;       

 

1. Εξετάζουμε τακτικά  και προσεκτικά τα ζώα μας (κυρίως τα πρόβατα αλλά και τα γίδια) στο κεφάλι, στο πρόσωπο , στην κοιλιά, στους μαστούς, στις μασχάλες, στα γεννητικά όργανα, στη βάση της ουράς, το μέσα μέρος των μηρών (μπούτια)και σε κάθε άλλο μέρος του σώματος που δεν έχει τρίχωμα και ψάχνουμε στο δέρμα για:

  • Κοκκινίλες (κόκκινες κηλίδες )
  • Σπυριά, συνήθως κόκκινα, με μέγεθος από φακής έως ρεβυθιού (βλατίδες)
  • Στρογγυλά μαύρα κάπαλα (εφελκίδες)
  • Ανοιχτές πληγές, συνήθως στρογγυλές (έλκη)

 

2. Αν παρατηρήσουμε κάτι από τα παραπάνω σε ένα ή περισσότερα ζώα ειδοποιούμε αμέσως τη κτηνιατρική υπηρεσία της περιοχής μας και ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των κτηνιάτρων.

(Τμήμα Κτηνιατρικής Κιλκίς: 2341353348, - 340, -350,Γραφείο-Κτηνιατρείο Αξιούπολης : 23413031378).

 

Τι πρέπει να κάνουμε για να προλάβουμε την μετάδοση της ευλογιάς στην εκτροφή μας    

           •Πάντα συμβουλευόμαστε από πριν την τοπική κτηνιατρική αρχή της περιοχής μας αν πρόκειται να αγοράσουμε ζώα, ζωοτροφές ή άλλα υλικά (π.χ. στρωμνή) που θα χρησιμοποιήσουμε στην εκτροφή μας.

  • Αποφεύγουμε να επισκεπτόμαστε άλλες εκτροφές αιγοπροβάτων ή να επιτρέπουμε επισκέπτες στην δική μας εκτροφή.
  • Δεν δανειζόμαστε εργαλεία και υλικά ούτε κριάρια ή τράγους από άλλες εκτροφές.
  • Ενημερώνουμε τις κτηνιατρικές αρχές αν διαπιστώσουμε παράνομες ή ύποπτες μετακινήσεις ζώων.
  • Ασφαλίζουμε την είσοδο του στάβλου μας ώστε να μην μπορούν να μπουν μέσα άτομα όταν λείπουμε.
  • Λειτουργούμε απολυμαντικό ποδόλουτρο στην είσοδο του στάβλου.

 

Γιατί είναι σημαντικό να ενημερώνονται αμέσως οι δημόσιες υπηρεσίες κάθε φορά που υπάρχει υποψία Ευλογιάς

Όσο πιο γρήγορα αντιληφθούμε την ευλογιά και πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα τόσο περισσότερο μειώνουμε τον κίνδυνο εξάπλωσης της αρρώστιας σε γειτονικά κοπάδια και γειτονικές περιοχές. Για το λόγο αυτό η δήλωση της νόσου είναι υποχρεωτική και από το νόμο.