Τρίτη, 28 Μαΐου 2024, 3:51:52 μμ
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013 23:22

Μέτρα για βαμβακοκαλλιέργεια

vamvakokalliergeia
Από τη Διεύθυνση Γεωργίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς ανακοινώνονται μέτρα για τους βαμβακοκαλλιεργητές:
1.    Στόχοι
1.1    Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς του Ν.Κιλκίς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2    Αφορά το διάστημα μέχρι την εμφάνιση πρώτων χτενιών και τη δημιουργία της μέγιστης  αυτοάμυνας της  βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
1.3    Η τακτική παρακολούθηση της καλλιέργειας από τους παραγωγούς και η εφαρμογή των καλλιεργητικών πρακτικών  στο σωστό χρόνο, θα συμβάλλουν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου.
2.    Διαπιστώσεις
2.1    Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης από 3 έως 9 πραγματικά φύλλα.. Το ύψος των φυτών είναι περίπου 15- 20 cm και η πυκνότητα είναι 16 με 18 φυτά / m επί της γραμμής.
2.2    Παρατηρήθηκαν αρχικές προσβολές από θρίπες με συμπτώματα κατσάρωμα και σχισίματα στα φύλλα, σε χαμηλά επίπεδα. Επίσης στις πολύ πρώιμες φυτείες όπου εμφανίστηκαν τα πρώτα χτένια παρατηρήθηκαν μικρές προσβολές από λύγκο. Τέλος εμφανίστηκαν και πολύ μικροί πληθυσμοί αφίδων.
3.    Συστάσεις –καλλιεργητικές πρακτικές
3.1.    Συνιστάται οι βαμβακοπαραγωγοί να κάνουν ορθολογική χρήση του νερού και των λιπασμάτων. Οι υπερβολικές αρδεύσεις και αζωτούχες λιπάνσεις έχουν ως αποτέλεσμα την οψίμιση της παραγωγής και τη δημιουργία φυτών με πλούσια βλάστηση που προσελκύουν τους επιβλαβείς οργανισμούς.
3.2.    Κύρια φροντίδα των παραγωγών αυτή την εποχή είναι να προστατέψουν τους αρχικούς πληθυσμούς ωφέλιμων οργανισμών που προσπαθούν να εγκατασταθούν  στην καλλιέργεια ώστε να την προστατέψουν αργότερα από τα βλαβερά έντομα. Πρέπει επομένως να αποφεύγονται οι ψεκασμοί αυτή την εποχή.
3.3.    Ο Λύγκος μεταναστεύει στο βαμβάκι από άλλα φυτά (από καλλιέργειες κυρίως Μηδικής, τεύτλων, τομάτας κ.λ.π. καθώς και από ζιζάνια στις άκρες των χωραφιών και αγρούς σε αγρανάπαυση).
Ο πληθυσμός του Λύγκου μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα όταν μεταναστεύει στο βαμβάκι από:
α)Μηδική που συγκομίζεται.
β)Ζιζάνια που ξηραίνονται.
γ)Εκτάσεις με αυτοφυή βλάστηση που ξηραίνεται.
Μέτρα αντιμετώπισης:
α) Κλιμάκωση της κοπής της Μηδικής που γειτονεύει με το βαμβάκι, αφήνοντας άκοπες λωρίδες μηδικής στα σύνορα.
β) Από την 3η εβδομάδα Μαΐου μέχρι και αρχές Ιουνίου το αργότερο να γίνεται ψεκασμός με εντομοκτόνο επαφής και στομάχου των ζιζανίων που γειτνιάζουν με την καλλιέργεια του βαμβακιού, πριν τα ζιζάνια ξεραθούν. Ακολούθως τα ζιζάνια πρέπει να κοπούν και να καταστραφούν.
3.4.    Δε συνιστάται χημική καταπολέμηση κατά του θρίπα διότι :
α) τα φυτά συνέρχονται γρήγορα από τις προσβολές
β) οι ζημιές αντισταθμίζονται με τα οφέλη από τη δράση του Θρίπα ως αρπακτικού του τετράνυχου (τρώει τα αυγά του τετράνυχου)
γ) Η εφαρμογή μη εκλεκτικών εντομοκτόνων μπορεί να προκαλέσει εξάρσεις του τετράνυχου ή λύγκου ( κυρίως σε πρώιμες καλλιέργειες).
3.5.    Εφαρμογή ψεκασμών ενδείκνυται μόνο όταν η πληθυσμιακή πυκνότητα ανά επιβλαβή οργανισμό υπερβαίνει το κατώφλι της οικονομικής ζημιάς. Τα κατώτατα όρια ανά επιβλαβή οργανισμό είναι:
Αφίδες: υψηλοί πληθυσμοί (ύπαρξη είκοσι πέντε (25) ατόμων κ.μ.ο. ανά φύλλο σε δείγμα 100 φύλλων) που παραμένουν για 7 ή περισσότερες μέρες.
Θρίπες: 1-2 άτομα σε μόνιμα φύλλα, σε δείγμα 20-40 φυτών.
Λύγκος: τουλάχιστον 5 ενήλικα άτομα ανά 100 φυτά.
Τετράνυχος: ύπαρξη υψηλών πληθυσμών που προκαλούν φυλλόπτωση.
4.    Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.
4.1.    Τα βαμβακόφυτα είναι ακόμα προστατευμένα από τα εντομοκτόνα εδάφους ή με αυτά της επικάλυψης του σπόρου, γι΄αυτό και δεν απαιτείται η χρήση επιπλέον εφαρμογών. Αντίθετα η χρήση τους την εποχή αυτή θα δημιουργήσει πρόβλημα στα ωφέλιμα έντομα που την περίοδο αυτή εγκαθίστανται και αναπτύσσονται στις καλλιέργειες.

4.2.    Εάν κάποιοι εχθροί έχουν υπερβεί τα όρια οικονομικής ζημιάς, προτείνονται ψεκασμοί είτε με βιολογικά σκευάσματα, είτε με εκλεκτικά εντομοκτόνα που θα έχουν τις μικρότερες συνέπειες στα ωφέλιμα έντομα.
4.3.    Πριν τον ψεκασμό συνιστάται το προσεκτικό διάβασμα των οδηγιών της ετικέτας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και επιβάλλεται η πιστή εφαρμογή τους.