Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023, 9:56:44 πμ
Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012 15:58

Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στη βαμβακοκαλλιέργεια


vamvaki
1. Στόχοι
1.1 Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.1.2    Αφορά στο διάστημα της άνθησης και της εμφάνισης των πρώτων καρυδιών και στη δημιουργία της μέγιστης  αυτοάμυνας της  βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
1.3    Η τακτική παρακολούθηση της καλλιέργειας από τους παραγωγούς και η εφαρμογή των καλλιεργητικών πρακτικών  στο σωστό χρόνο, θα συμβάλλουν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου.
2. Διαπιστώσεις
2.1 Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της αρχικής εμφάνισης ανθέων και πρώτων καρυδιών. Το ύψος των φυτών είναι περίπου στα 50 – 70 cm  και η πυκνότητα είναι 16 με 18 φυτά / m επί της γραμμής.
 Η ΔΑΟΚ Κιλκίς παρακολουθεί την πορεία εμφάνισης του πράσινου σκουληκιού με την τοποθέτηση παγίδων στις περιοχές Μ.Στέρνας, Ρυζίων, Ν.Καβάλας και Αγ.Πέτρου, ενώ για το ρόδινο σκουλήκι στις περιοχές Μ.Στέρνας, Τούμπας- Ευρωπού, Πολύπετρου και Αγ.Πέτρου.
Στις παγίδες που έχουν εγκατασταθεί παρατηρούνται συλλήψεις τέλειων πράσινου σκουληκιού και ελάχιστες ρόδινου. Από τις δειγματοληψίες όμως που πραγματοποιήθηκαν τόσο στις περιοχές παρατήρησης όσο και σε άλλες περιοχές όπου καλλιεργείται το βαμβάκι διαπιστώθηκε ότι η παρουσία πράσινου σκουληκιού είναι μικρή και μόνο κατά τόπους όπως στην περιοχή «Τσαϊρια» του Δ.Δ. Πολυκάστρου καθώς και στην αγροτική περιοχή του Μικρού Δάσους στη λίμνη Αρτζάν παρατηρήθηκαν μεγάλοι πληθυσμοί σκουληκιών.
2.2 Τα σκαλίσματα που έκαναν οι παραγωγοί με σκοπό να σπάσουν την «Κρούστα» που είχε δημιουργηθεί στο έδαφος από τις έντονες  και συνεχείς βροχοπτώσεις του Μαΐου, βοήθησαν τα φυτά να επανέλθουν στην κανονική τους ανάπτυξη.
2.3 Από τα έντομα που προσβάλλουν το βαμβάκι διαπιστώθηκαν κατά τόπους μικροί  πληθυσμοί από αλευρώδεις και λύγκο.

3. Συστάσεις –καλλιεργητικές πρακτικές
 Συνιστάται οι βαμβακοπαραγωγοί να κάνουν ορθολογική χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και νερού, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία φυτών με υπερβολική βλάστηση και η οψίμιση των φυτικών ιστών και κυρίως να αποφευχθεί η δημιουργία ανώριμων και υδαρών φυτικών ιστών που διευκολύνουν την εγκατάσταση επιβλαβών εντόμων. Επίσης συνιστάται, όπου απαιτείται, η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης που συμβάλλουν στην επιτάχυνση της ωρίμανσης των φυτικών ιστών και στην πρωϊμιση των φυτικών οργάνων.
Οι βαμβακοπαραγωγοί δεν πρέπει να προβαίνουν στην εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων  για προληπτική χρήση κατά επιβλαβών εντόμων. Τέτοιου είδους επεμβάσεις την περίοδο αυτή θα δημιουργήσουν προβλήματα, αφού θα εξαφανίσουν τους μεγάλους πληθυσμούς ωφέλιμων εντόμων που υπάρχουν στις καλλιέργειες αυτή την εποχή, όπως διαπιστώνουμε στις επιτόπιες παρατηρήσεις στα σημεία δειγματοληψίας μας. Είναι σημαντικό να διατηρηθούν ενεργοί οι πληθυσμοί των ωφέλιμων την περίοδο τέλος Ιουλίου και τον Αύγουστο γιατί τότε αναμένεται να εμφανιστούν οι πιο επιζήμιες γενεές του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού. Να σημειωθεί ότι στη φάση αυτή η απώλεια καρποφόρων οργάνων μπορεί να αναπληρωθεί σταδιακά.
Υπενθυμίζουμε στους βαμβακοπαραγωγούς ότι η διαπίστωση μεγάλου αριθμού συλλήψεων στις παγίδες δεν αποτελεί ένδειξη για την εφαρμογή ψεκασμών. Αντίθετα συστήνεται στους παραγωγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ελέγχουν την παρουσία σκουληκιών τουλάχιστον δυο φορές την εβδομάδα. Εάν  κατά την τυχαία δειγματοληψία σε όλο το χωράφι διαπιστωθεί η ύπαρξη 6-8 νεαρών ζωντανών σκουληκιών ανά 100 φυτά ή ένα σκουλήκι στα φυτά γραμμής μήκους ενός μέτρου κατά μέσο όρο, τότε αυτό αποτελεί ένδειξη για διενέργεια ψεκασμού.
4. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.
 Οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να προβαίνουν σε ψεκασμούς μόνο κατόπιν διενέργειας δειγματοληψίας στην καλλιέργειά τους . Εάν χρειαστεί η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων αυτή την περίοδο, συνιστάται να επιλέγουν εντομοκτόνα φιλικά προς τα ωφέλιμα και το περιβάλλον, λόγω ακριβώς της ύπαρξης πολλών ωφέλιμων εντόμων.
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι κατάλληλα για την καλλιέργεια και το παθογόνο  και πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Πρέπει να τηρούνται όλα τα προστατευτικά μέτρα για τον ψεκαστή αλλά και να επιλέγεται ο κατάλληλος χρόνος εφαρμογής, δηλαδή κατά τις απογευματινές ώρες ώστε να μην πετούν οι μέλισσες και να μην υπάρχει άνεμος.