Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021, 2:48:13 πμ
etpa
Τετάρτη, 20 Μαϊος 2020 15:11

Παράταση για δήλωση κοινοχρήστων εκτάσεων στον ΟΣΔΕ για την καλλιεργητική περίοδο 2019-2020

Συντάκτης:

Από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς ανακοινώνεται  ότι το  χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (με τίμημα 5ευρώ/στρ.), που προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66), η οποία προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 168 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) και ακολούθως, αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 37 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32),  παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4673/2020 (ΦΕΚ Α’ 52) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.

 

Στο μεταξύ η παραχώρηση χρήσης των παραπάνω ακινήτων για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο και για έως 25 έτη θα πραγματοποιείται με βάση τα άρθρα 4 έως 11 του Ν. 4061/2012.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω παράταση   δεν ισχύει για τα ακίνητα που από 1.11.2019 έως την έναρξη ισχύος του άρθρου 43 του ν. 4673/2020 (ήτοι 11.03.2020) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή της οικείας Περιφέρειας για να παραχωρηθούν κατά χρήση σύμφωνα με το ν. 4061/2012.

Η διαδικασία για την ενεργοποίηση της παράτασης  που πρέπει να ακολουθεί από τους δικαιούχους καλλιεργητές είναι η εξής:

Το αργότερο έως τις 15-7-2020 οι δικαιούχοι πρέπει να προσέρχονται στο τμήμα Πολιτικής Γης της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς με την ταυτότητά τους. Αφού παραλάβουν το σχετικό σημείωμα πληρωμής, μεταβαίνουν στην Εφορία όπου καταβάλλουν το σχετικό αντίτιμο. Με την απόδειξη καταβολής αντιτίμου επιστρέφουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Κιλκίς ακολουθώντας τις οδηγίες των υπαλλήλων αυτής, προκειμένου να προχωρήσουν στις σχετικές δηλώσεις ΕΑΕ 2020.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

Βεργίδης Ανδρέας